Wyszukiwarka: być zakochanym

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: być za­kocha­nym — zgromadziliśmy 93 teksty.

* * *

Siedzę, pat­rzę, rozmyślam
Nad tym co było
Nad tobą
Uśmie­chniętą, rozpromienioną
Zakochaną
We mnie
I się smucę
Bo Ciebie już nie ma
Wyb­rałaś in­ne­go
Lepszego
Kiedy będąc z Tobą rozkwitałem
Te­raz więdnę
Z róży mo­jego życia opa­dają płatki
Co­raz bliżej końca
Jes­teś Piękną a ja Bestią
Tyl­ko Two­ja miłość może mnie uratować
Jed­nak Ciebie nie ma
Opa­da os­tatni płatek
A ty mnie nie widzisz
Nie myślisz o mnie
Umieram
A ty jes­teś z nim
Koniec
Do widzenia 

erotyk
zebrał 54 fiszki • 20 stycznia 2013, 00:08

* * *

Kiedyś wpi­sałem two­je imię
w kra­job­raz swo­jej duszy
nau­czyłem się słuchać smut­no-pięknej muzyki
two­jego ciała…nut­ka po nutce
uz­broiłem się w cier­pli­wość oczekiwania
byś ofiaro­wała mi choćby naj­mniej­szy pro­myk nadziei
że zostaniesz…


A ty… ty nie mogłaś prze­cież mi jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 13 grudnia 2011, 15:47

" Zakochany Amor "

Pamiętasz...
obiecałam że będę grzeczna
a myślami...
roz­pi­nałam już os­tatni gu­zik
two­jej ama­ran­to­wej koszuli
mówiłam
że nie będę więcej rozrabiać
Aniołem na chwilę się stanę
dlacze­go więc do grzechu skusiłam
prze­cież wiesz że nigdy
na­wet przez chwilę
tamtą Ewą...
nie byłam

Pamiętasz...
kiedy patrzyłam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 17 kwietnia 2012, 19:48

E - mailowe małżeństwo

Śmiałam się z Nich.
E-mailo­we małżeństwo - powiadali.
Za­kocha­ni w wie­czor­nym zasiedzeniu,
w ciszy uśpienia,
w miłos­nym stukaniu.

Śmiałam się z Nich.
I mno­gość światów.
Je­go.
Jej.
Całkiem wspólny.
I ten rzeczywisty.

Śmiałam się z Nich.
Sprowadzałam...
Doradzałam...
A po­tem ganiłam...
E - mailo­we małżeństwo - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 10 stycznia 2011, 06:39

Niedosyt...

Nie­szczęśli­wie zakochana
trując się...z miłości
nie wie­działa...że w ten sposób
zaprosiła...gości..

Choć duszę ma martwą
to ciało wciąż...żyje.
A ser­ce?Co z sercem?
Ono jest niczyje?

Sko­ro tak to...czemu
po co jeszcze bije?
Prze­cież mar­twej duszy
bi­ciem nie poruszy...

Ale ciało pozostało.
Ono ser­ca potrzebuje.
Połączo­ne w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 12 marca 2012, 01:59

Życzenia...z odrobiną ironii?

Tak w bieli...przepiękna..
i jakże zakochana...
Wędru­jesz przed ołtarz,
przed ob­licze Pana...
Przy­sięgę złożysz i Je­mu i...
przyszłemu mężowi swemu...
I...będziesz szczęśliwa.
Może rodzinę powiększycie...
A ja? Tak so­bie myślę,
w ciszy i skrycie..
żeby Wam się udało
to Wasze pożycie...
Bo -małżeństwo
to czysta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 maja 2011, 00:16

Ciało wyznaje cicho

kochałem Panią
tak wiernie
eh...
Poez­jo daj
aby kocha­li
tak inni


z tobą miałem
wspólnych rysów
wiele i także
z tobą chciałem
śmier­ci w oczy
spoj­rzeć w jednej
po­ziomej linii


ber­lin nie zmienił
się wca­le może
tyl­ko proszę Pani
kurzem obrósł
za bardzo


może proszę Pani
dla in­nych
za­kocha­nych jest
Pa­ryż Wenecja
ale dla nas
był bardziej
Ber­lin przychylny


wiesz mo­ja
miła Pani
wra­cam tam
codzien­nie na ten
mos­tek biały
gdzie go rzeki
od spo­du przecinają


ale zda­je mi się
mo­ja Pani
że one też pomału
od siebie się oddalają 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 5 lutego 2012, 14:41

Trudna miłość...

Os­tatnią is­kierką nadziei
co...tli się w ser­cach i żarzy...
spoj­rze­li w głąb swoich oczu
dot­knęli pos­mutniałych twarzy.

Wzro­kiem przy­wołując miłość...
słowa­mi ją...wyrażali
po­mimo ran w ser­cach swoich
żywi­li uczu­cia i jeszcze...kochali.

Choć...ty­le łez się przelało
wśród nich i dot­kli­we słowa
to wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 23 kwietnia 2012, 20:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki