Wyszukiwarka: burzy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: burzy — zgromadziliśmy 316 tekstów.

Tak pięknie mówisz o MIŁOŚCI

Tak pięknie mówisz o miłości. Tak pięknie z ust Twych wszys­tko brzmi.
Kochasz do gra­nic możli­wości. Ser­ce gorące z prag­nienia grzmi.

Jak wicher siłę niebez­pie­czną, za­mienia w spokój i wytchnienie.
Ma duszę grzeszną lecz waleczną, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 lipca 2015, 13:00

~~Czy kobieta zmienną jest?~~

Czy ko­bieta zmienną jest?
Przep­ro­wadźmy mały test
Mówi nie ,lecz ro­bi tak
Gdy jej zda­nia rac­ji brak
Zaw­sze zmien­na jak pogoda
Ta­ka ko­biet to uroda
Jest zbyt skłon­na do przesady
Nudzić się z nią nie da rady
Gdy roz­kocha odda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 9 maja 2013, 00:12

żywioł

pioru­ny walą
grom z nieba
ule­wa grad na­robiły szkód
nie twar­dy im drut
zniszczyły ludzki trud
dro­gi mos­ty lasy
za­padł się dach
w do­mu strach
wiatr wieje szaleje
ni­komu przywileje
on się nie starzeje
wciąż na sile
rze­ka ko­ryta szuka
szyb­ko płynie
to cud jak
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 12 czerwca 2013, 00:27

Czekając na świt

Stoję na pus­tym brzegu,
Gdzie myśli biała piana
Od­bi­ja się od skały,
Gdzie nikt nie wypatruje
Nadziei żag­li białych.

Gdzie og­nie święte­go Elma
Czas burzy przepowiadały,
Która miała wkrótce nadejść
Do cichej mil­cze­nia przystani.

Niebo na­de mną się zmienia
Prze­cięte ognia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 29 grudnia 2010, 10:15

burza

Lu­bie pat­rzeć przez okno
Gdy burzy nad­chodzi czas
Gdy niebo zachodzi chmurami
Gdy głowa za­bita myśla­mi

Jak krop­le deszczu obi­jają sie
o liście, o trawę, o pa­raso­le też
jak smut­no opadają
i pro­wadzą wyści­gi na szybach

gdy nagle
prze­cina niebo
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 lipca 2011, 15:50

Sztorm serca

Można być w burzy ra­mionach falą uczuć wzburzoną.
Roz­bi­jać myśli pianę o ska­lis­ty brzeg.
Za­tapiać smut­ku odmęty hordą wód spienioną
I szu­mem gniewu zagłuszać ser­ca swe­go szept.

Można być w głębi oceanu skałą niewzruszoną.
Otaczać ra­mion potęgą ukocha­ne miejsca.
Przyj­mo­wać fal uderze­nia z głową podniesioną
I trwać na przekór sztor­mom na skraw­ku ziemi serca. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 26 listopada 2010, 10:26

Zaklęcie

Przyjdź na roz­sta­je moich dróg.
Gwiez­dne­go pyłu garść na drogę rzuć.
Roz­kołysz znów me­go ser­ca ciszę.
Chcę w śpiewie wiat­ru zaw­sze szept twój słyszeć.

Obej­mij znów ciepłem pro­mieni gwiazd.
Otul błęki­tem gasnący oczu blask.
Nie py­tam czy sen to, czy mo­je życie,
Gdy czuję muśnięcie twej dłoni o świcie.

Zos­tań, nim słońce roz­proszy mrok.
Trwaj, na­wet gdy światło tra­ci swą moc.
Bądź cichym por­tem w burzy mych myśli.
A jeśli znik­niesz... wróć, lub znów się przyśnij! 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 1 października 2010, 07:25

~~Burza w oczach~~

Dzi­siaj oczy wzbierają na deszcz
Chy­ba w nich burzo­wa pogoda
I piosen­ki słucham jak­by smutniejsze
Ja­ko pa­kiet deszczo­wy ktoś do­dał

Słów od­bi­cia na ser­cu zostają
Przeszy­wane na wskroś błyskawicą
Nie rań proszę mnie słowem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 lipca 2013, 06:42

~~Szukaj mnie~~

Gdy zechcesz mnie odnaleźć
Nie szu­kaj mnie wśród ludzi
Szu­kaj na końcu świata
Być może w krop­lach burzy

Szu­kaj w od­dechu nocy
Gdzie sen jawą się chłonie
Będę na skrzydłach ptaków
Co lo­tem już zmęczone

W za­pachu pol­nych kwiatów
W promykach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 czerwca 2013, 00:02

~~Fatum~~

W za­kamar­kach ciszy
Skra­da się niepewność
Mrok pod­chodzi pod­stępnie
Jak niep­roszo­ny gość

Mając złe zamiary
Maskę swą kamienną
Od­kry­wa znienacka
Chcesz po­wie­dzieć dość

Burzy spokój myśli
Zniek­ształca obrazy
Wpędza w melancholię
Jak­by zwykłe nic

Żeby za­pano­wać
Nad sta­nem umysłu
Przer­wij to od razu
By nie zaczął drwić

Cień będzie iluzją
Los wszys­tko odmieni
Za­pom­nisz co było
Kar­ta ciągle w grze

Mrok kiedyś odejdzie
Rozświet­li horyzont
Każde zło się kończy
Nie będzie już źle.
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 14 września 2013, 00:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:28karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:18shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:15Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 09:14shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:13Cris sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:02shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 08:56shulag sko­men­to­wał tek­st Boję się... Boję, że po [...]

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]