Wyszukiwarka: brak sił

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: brak sił — zgromadziliśmy 2165 tekstów.

Chciałem...

Chciałem być od­po­wie­dzią nieba
na jej list
wysłany w butelce…

Chciałem ją kochać z całych sił
i mi­mo wszystko
najgoręcej…

Chciałem pieścić jej drob­ne dłonie
drżącym niepokojem
ust spragnionych…

Chciałem całować jej nadgarstki
czuć wzburzoną krew
gdy ją dotykam…

Chciałem być jej sensem
dla które­go zechce zer­wać z nałogiem
i po­kochać życie…

Chciałem… lecz ona w liście w butelce
pro­siła tyl­ko o wódkę
i o nic więcej… 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 25 czerwca 2013, 14:38

przekornie

od­dzielam się od 
ciebie życie niesłodkie

prze­kor­ne w nadmiarze
tęskno­ty za pięknem

da­rujesz, zabierasz
wska­zujesz i cofasz

siły mi brak...

nie...

od­wiąza­ny od przeszłości
wybaczeniem
jes­tem wolny... 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 29 listopada 2012, 11:39

* * *

w sym­biozie ekstazy
myślą do­tykam Twych oczu

od­dechy sple­cione
i szep­ty co­raz gorętsze

dłonie nie mo­je, nie Two­je
już nasze

us­ta zachłan­nie
czer­piące
siebie
nawza­jem...

i słowa, których brak było
te­raz wiemmam wszystko... 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 1 kwietnia 2011, 04:26

Prawdą jest człowiek
który prag­nie przy kimś trwać
gdy nadziei brak… 

haiku
zebrał 88 fiszek • 3 stycznia 2013, 07:58

Obłoki płyną,
niosą cichą tęsknotę.
Wciąż brak mi ciebie. 

haiku
zebrał 84 fiszki • 7 czerwca 2014, 20:59

***

Życie na­biera sensu
do­piero wtedy
gdy kochasz
i jes­teś kochany.


Mi­mo burz i za­wiro­wań to miłość
Do­da ci sił
Zburzy mury
Pogłębi radości
Na­da kształt życiu
Ot­rze łzę
Złoży po­całunek na wargach
Przytuli
Pocieszy
Wzmoc­ni szcze­biot uśmiechu
Roz­budzi nadzieję
Za­tańczy z wiarą
Ot­worzy na oścież ok­na marzeń
Rozpromieni
Poz­wo­li czuć
Przeszy­je na wskroś
I zanocuje
Na zawsze
W przed­sion­ku serca… 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 26 września 2012, 12:05

Sobie piszę, a ludziom...

Wy­puścić je muszę, zbyt długo sie­działy w zamknięciu,
na kar­tce tętnią życiem jak­by były na hucznym przyjęciu.

O tym co w ser­cu dłoń mu­si zacho­wać ślady,
przez obojętnoś świat stał się tak blady.
Brak reak­cji na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 13 kwietnia 2014, 17:26

Okruchy życia...

Cza­sami nie da się
z kimś żyć
gdy egoizm i uzależnienia
wy­dają mu się
czymś ważniej­szym
niż by­cie razem...
cza­sami je­dynym wyjściem
jest przer­wać zła krąg
ra­tować co się da
uciec da­leko na dru­gi brzeg
by od­bu­dować w spokoju
życia sens…
i spróbo­wać stworzyć dzieciom
no­wy dom
i chro­nić ich z całych sił od zła…
tak cza­sami po­win­no być
lecz...
nie zaw­sze jest uciec gdzie
i nie zaw­sze uciec się da… 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 29 października 2012, 00:09

Zaklęcie

skrzy­deł już nie mam
a nadzieję dźwi­gam z całych sił

za­milkł głos
który mi śpiewał

bym się nie zbudził
z zaklęcia snu

a to była two­ja dusza
poz­naję po kształcie chmur 

wiersz
zebrał 62 fiszki • 13 września 2015, 20:32

Na skraju nocy

Mgła to ta­ki niepokój
że słońce nam już się nie zdarzy
bo co może kryć się
po dru­giej
stro­nie tej sa­mej rzeki

Noc to ta­ka udręka
gdy brak twoich słów
przy mej twarzy
kiedy ktoś myślom zbyt bliski
dłoniom wciąż bo­leśnie daleki 

wiersz
zebrał 61 fiszek • 10 października 2011, 09:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:31back sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 18:07Asysta sko­men­to­wał tek­st osładzać życie

dzisiaj, 17:28krysta sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:26IiIa sko­men­to­wał tek­st pomnik żywych kwiatów

dzisiaj, 17:24IiIa sko­men­to­wał tek­st piękne słowa piękne ges­ty piękne kłam­stwa sztuczny [...]

dzisiaj, 17:23Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:22sprajtka sko­men­to­wał tek­st mijam się z ja, [...]

dzisiaj, 17:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 17:17IiIa sko­men­to­wał tek­st Z każdą łzą skrap­la [...]

dzisiaj, 17:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro nie wy­pada mówić [...]