Wyszukiwarka: brak sił

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: brak sił — zgromadziliśmy 62 teksty.

Świecie mój...

Ciem­na noc,
zabłysnęła gwiazdami.
Gdzieś z od­ległej krainy,
popłynęła cicha pieśń.

Słowa drżące,niedomówione
składam w całość.

Pytam...
Gdzie jes­teś?
świecie z tam­tych lat.

Zab­rał cię
życia bieg?

Jak rze­ki nutr,
tak szyb­ko odpłynąłeś,
w przeszłości mrok.

Zos­ta­wiłeś w ser­cu żal,
wspom­nień czar,
miłości blask,
i ty­le...
niedo­kończo­nych jeszcze spraw.

Cza­sami pragnę się zatrzymać
bo sił już brak.
Lecz gwiaz­dy swym blas­kiem
bu­dują no­wy świat.

Ich słodycz prze­nika mnie,
i słyszę głos co wzywa;
- idź...
przyszłość czeka!


Con­cier­to de Aran­juez Er­nesto Cortázar
Piękna melodia. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 września 2012, 10:44

Mamo.

Słowa dwa, słowa pros­te z tak wiel­kim przekazem
Które łat­wo przychodzą, które kłam­stwem mogą być
Żyję z wiarą, iż kiedyś siły odnajdę
By po­wie­dzieć Ci KOCHAM CIĘ, TWÓJ SYN

Dlacze­go to trud­ne? Tak ciężko przychodzi
By wyznać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 listopada 2012, 10:36

To już coś

Kiedy znikasz
Two­ja war­tość spada
Po­niżej zera

Masz mnie

Kiedy umierasz
Przyg­nieciona krzyżem
Cierpienia
Led­wo oddychasz

Masz mnie

Kiedy powracasz
Zmęcze­nie wchodzi po schodach
Na twarz

Masz mnie

Kiedy dos­ta­jesz ciosy
I nie masz się już
Jak bronić

Masz mnie

Kiedy tra­cisz marzenia
Nie doz­na­jesz olśnienia
Brak Ci sił

Masz mnie

Kiedy każdy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 maja 2011, 21:10

W kolejce...

wielu
w ko­lej­ce po szczęście
już padło
opadły liście
z szu­miących drzew
tym co wytrwali
przy­padło szczęście
z bra­ku sił jednak
również upadli... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 28 września 2011, 16:30

Czy warto było ?

Przeszłość naszej miłości? .... jak mgnienie oka ....
po­zos­tało skos­tniałe ser­ce ... już po wszys­tkim ?
spa­lić marze­nia ...za­pałka­mi wspom­nień ?
chce­my zga­sić po­kusy ? 
wczo­raj­szy dym zmienić w po­piół przyszłość ?
wiatr roz­wiać ma zgliszcza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 czerwca 2010, 18:38

Twoich ust...

Kiedy wa­li się mój świat
życie znów na przekór ze mną gra
gdy już wal­czyć nie mam sił
i nie cze­kam następne­go dnia...
proszę nie od­ma­wiaj mi
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 16 listopada 2011, 10:59

To wszystko

To wszys­tko co czuje
To nic
Jak­by płatek śniegu na wietrze
Roz­to­pił się
Nie dot­knął Ziemi

To wszys­tko czym jestem
Roślinką wal­czącą o słońce
W ciem­ne, pus­te dni
Bezowocną

To wszys­tko co mam
Bied­ne wspomnienia
Co brak im sił
A wciąż wołają o pamięć

To wszys­tko co widzę
Ten fałsz
Ciężko przed­rzeć się przez
Powietrze
Wśród tak wielu kłamstw

To wszystko
To właści­wie już wszystko

I miłość - iskierka
Pod­sy­cająca uśmiech
I te­raźniej­szość - szkla­na kula
A w tym wszys­tkim piękno 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 16 lutego 2011, 18:46

Szukam

Szu­kam Two­jego wzro­ku
Po omac­ku, w ciem­ności pot­rzas­ku
Bo dusza mo­ja błądzi w mroku
Gdy brak mi Twoich oczu blas­ku

Szu­kam wciąż Two­jego do­tyku
Ak­sa­mitu de­likat­ne­go
Jej mis­tyczne­go hipnotyku
Klucza do bram wnętrza mojego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 września 2012, 11:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki