Wyszukiwarka: bajkowy świat

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: baj­ko­wy świat — zgromadziliśmy 4989 tekstów.

Ja, Sonet

Kiedy już wszys­tko prze­minie,
i Two­je kro­ki ucichną ma moim sercu,
a świat przysłoni mgła smut­ku,
zat­rzy­mam Cię
w os­tat­niej krop­li mo­jej krwi.
Żyj we mnie, wiecznie. 

wiersz
zebrał 116 fiszek • 30 marca 2014, 01:47

* * *

Odtwórz


Niech ser­ce za­bije
raz jeszcze
tchnieniem miłości
wiarą w cuda

Niech dusza zaszlocha
z radości
łzą złotą
zrodzoną z pragnienia

By życie na­pełnić sensem
świat ko­lora­mi zabarwić
siebie móc uzupełnić
spełnieniem nakreślić… 

wiersz
zebrał 91 fiszek • 10 marca 2013, 16:23

* * *

Świat między na­mi gęstnieje
Bez­sze­les­tnie, głucho
I jak­by w oczach pociemniało

Niecier­pli­wość roz­ry­wa mózg
Wy­kańcza ciało
Ale nie mąci tej ciszy

Ja­kie to kojące
Kiedy marzenia
Zmieniają się cho­ciaż w snyOdtwórz  

wiersz
zebrał 79 fiszek • 3 czerwca 2013, 16:56

Zasypiać przy Tobie...

A gdy noc blas­kiem gwiazd pu­ka do okien i szep­cze: śpij…
Zat­ra­cam się w twoim śnie, pat­rzę jak zni­kasz w objęciach Morfeusza
Piękniej­szych pożeg­nań nie widział świat… Nie dał mi Bóg…

Od­chodzisz nocą ciemną, nocą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 73 fiszki • 5 grudnia 2012, 21:29

Odkąd jesteś

Świat nie stał się wca­le lepszy
a prob­lemów nie roz­wiał wiatr
Mroczne wspom­nienia echem wracają
a noc­ne koszma­ry upar­cie się śnią

Świat nie stał się wca­le lepszy
a ból i cier­pienie jak były tak są
Cho­roby wciąż zbierają swe żniwo
a śmierć niez­mien­nie wier­na jak cień

Świat nie stał się wca­le lepszy
a sza­ra codzien­ność jak była tak jest
Lecz odkąd jes­teś mam więcej odwagi
a życie na­reszcie ma ja­kiś sens 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 19 lutego 2013, 12:33

* * *

gdzieś w ho­telo­wym po­koju drgało
słabe światło


nieopo­dal
roz­pa­lone ciało
w mglis­tym słońcu lamp
gasło
dotarło
tam...

gdzie uk­ry­te są
przeróżne tajemnice

i sen przy­sy­pał świat
lekką mgłą ciem­nych barw
w mglis­tym słońcu lamp 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 4 czerwca 2013, 23:06

Cud

Po marze­niach wa­katów nie za­pełni już los…
nic już złudzeń wy­gasłych nie przywróci
Tyl­ko przyszłych pus­tych dat płonie stos
szy­der­czą pieśń czart gdzieś w kącie nuci…

Wy­roki wy­dane bez do win wglądu…
Świat cudzych oczu wszys­tko zaw­sze wie
Tłumy „wszechwiemców” sko­rych do sądu
wszędzie widząc winę… tyl­ko w nich nie.

Lecz może cu­dem świat nas uraczy
i zmy­je praw­dy deszczem ten cały brud
Ściszy na trochę kla­kierów, krzykaczy…
No tak… te­mu nap­rawdę pot­rzeb­ny jest cud… 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 6 stycznia 2013, 16:17

Nie pod­da­waj, nie 
Kiedy świat przeciwstawia
Ludzcy mają gest

K.A.Sz. 03.10.2015r.
 

haiku
zebrał 57 fiszek • 3 października 2015, 12:57

* * *

gdzieś
za mgłą
moich marzeń
stoisz,
pat­rzysz na mnie,
a ja za­myślo­na
w przes­trze­ni
Twoich ra­mion
nicze­go już nie pragnę,
w uśmie­chu Twym
zna­lazłam
mój świat,
do które­go idealnie
pasuję,
w spłoszo­nej duszy mej
Twój obraz
namiętnością
de­likat­nie szkicuję... 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 13 lutego 2011, 01:27

Sakrament

roz­sta­nie
sak­ra­ment os­tatniej drogi

gdy życia zgaszoną świece
trze­ba ująć w dłonie

i uk­ry­tych na niebie gwiazd
od­chy­lić zasłonę

nim we łzach po­ran­nej rosy
cały świat utonie 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 1 września 2015, 17:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:11wdech sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 16:04wdech sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 16:02back sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]

dzisiaj, 16:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st JaiTy

dzisiaj, 15:53JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:52wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie nau­czy­li się [...]

dzisiaj, 15:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:39PainWithoutLove wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 15:31JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...