Wyszukiwarka: bajkowy świat

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: baj­ko­wy świat — zgromadziliśmy 9 tekstów.

kołysanka

przy­tul się
zaśpiewam ci kołysankę
noc już zapadła
swym mro­kiem
świat okrywając

oczy zmruż
za­pom­nij o łzach
kro­kach niepew­nych dnia
i posłuchaj mych słów
o świecie jednorożca
baj­ko­wym lesie
śpiewających drzew

płyń w marzeń sen­nych świat
opo­wieści o elfach
o ry­sach aniołów
i kras­no­ludach brodatych
dob­rych lecz su­rowych zarazem

nu­ta za nutą
po słowach pięciolinii
kołysankę śpiewam wraz z wiatrem
co za ok­nem liśćmi trąca
a ty śpij kruszy­no kochana
byś jut­ro znów miała siły
światu sta­wiać czoła 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 31 stycznia 2012, 19:23

~~Wiersze~~

We wier­szach się można zakochac
Przez wier­sze możemy też szlochac
Są wier­sze cza­sami niewinne
Lub także bajkowe,dziecinne
Naj­więcej jest tych o miłości
I tych co pi­sane są w złości
Pi­sane o śmier­ci i życiu
O tym co ma ser­ce w ukryciu
Cza­sami są le­kiem dla duszy
Co lo­dy na ser­cu rozkruszy
Za­bawką co cie­szy tematem
za­dumą nad całym tym światem
Cza­sem jak list lub przesłanie
Do­ciera do ciebie kochanie
Gdy czy­tasz po­między wersami
To miłośc pi­sana wierszami. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 września 2012, 00:30

Kubek wspomnień

Odtwórz
ja i ciepła ka­wa z mle­kiem - ta­ka jak lubię
je­den łyk, ko­lej­ny, trze­ci w myślach gubię

zat­ra­cam i już jes­tem pod szczy­tem ambicji
mie­szam łyżeczką jak płyny real­ności i fikcji

gro­madzę pokłady sił przed długą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 lutego 2013, 00:54

***Bajek czar***

Odtwórz


Za ok­nem ciem­nośc i wiatr dokucza
W ko­min­ku ogień pa­li sie jasno
A mi na bajkę przyszła ochota
Kot na dy­wanie już daw­no zasnął

Biorę wiec ksiażkę taką bajkową
Zaczy­nam czy­tac i cóż się dzieje
Już mnie tu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 listopada 2012, 00:05

To co nazywamy życiem.

Niena­wiść do świata. Do ludzi.
Be­zużyteczność. Be­zużyteczny ze­gar. Be­zużyteczne życie.
Zły świat. Źli ludzie.
Baj­ko­wa kraina prze­siąknięta gorzkim żalem.

Brak ser­ca. Brak miłości.
Zdradziec­ka kraina. Zdradziec­cy ludzie.
Ból głowy. Ból duszy.
Za­dośćuczy­nienie za bra­ki ?
Pus­te lu­ki w naszym życiorysie.
Pus­te ser­ca. Oka­leczo­ny umysł.
Zapłaka­ne oczy. Cicha desperacja.
Deszcz.
Jes­teśmy tak be­zużyteczni... be­zużyteczni w tym istnieniu. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 czerwca 2011, 11:13

Marzeniami...

Przy drze­wie samotnym
Co dnia w pojedynkę
W ucie­czkę przed szarą monotonią
In­styn­ktow­nie za­tapiając się w łas­koczącej de­likat­nie stópki wodzie
Z próbą od­na­lezienia siebie w nieba­nal­nym świecie
Sta­wała cze­kając na nią- na miłość.
A ona bez słowa, wtulona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2011, 00:23

~~Pamiątka wspomień~~

Posłuchaj o czym szu­mią piękne sta­re drzewa
Poczuj po­wiew wiat­ru co go­ni po polach
Za­nuc tę me­lodię którą słowik śpiewa
Zo­bacz bar­wy Tęczy po deszczu w kolorach

Zachwyc się uro­kiem pięknych krajobrazów
Dot­knij ak­sa­mit­nych skrzy­dełek motyli
Zat­rzy­maj w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 05:33

Płonąca nadzieja

Marze­nia na sprze­daż dziś wystawiłam
Nadzieję wcześniej w ko­min­ku spaliłam
Cu­dow­nym, błękit­nym og­niem płonęła
Woj­na dwóch światów tak się zaczęła

Rzeczy­wis­tość w ra­mionach utu­lić mnie chciała
Jak mat­ka swe dziec­ko do siebie wołała
Na końcu dro­gi roz­postarła swe [...] — czytaj całość

wiersz • 17 maja 2012, 00:01

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki