Wyszukiwarka: babcia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bab­cia — zgromadziliśmy 70 tekstów.

Pożegnanie...

Ok­ropna...czar­na...fa­lująca wstęga
na której słowa żalu się bielą...
wpląta­na w wieniec i wiat­rem targana...
łzy w oczach a w ser­cu... rana...

Ułożę z kwiatów bukiet.Najpiękniejszy...
na świeżo usy­panej z ziemi mogile...
za­palę znicz dla Ciebie babciu...
przy­pomnę wspólnie spędzo­ne chwile

I każdy mo­ment z Tobą spędzony
i każdy ten już...
utracony...

mo­jej babci... 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 5 kwietnia 2012, 13:16

* * *

Za do­mem tes­knie mój drogi
oczy­ma wzróco­nymi ku drodze
niebies­kim błys­kiem w oku
sta­rej bab­ci z sza­rym lokiem
na głowie

tęsknie za roz­mową siostrzaną
między drzwiami apokojem
w ta­jem­ni­cy przed
rodzicami

tęskno mi za krzykami
kłótnią z mat­ka jedyną

za ra­dościa gdy ojciec
przy­jeżdza z pracy
skonany

zmęczo­ny ten dzień
wszys­tkie się zdają te same
uśmiech nie pomaga
miłość nie wystarcza

woła coś we mnie
do domu
tam prze­cież zostawiłam
część siebie
zi­my wios­ne i 
wszys­tkie lata 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 lutego 2012, 18:49

Kawałek mojego świata...

Za­bierz mnie...proszę...
gdzie kwitną kaczeńce...
błękit­ne niezapominajki.
Zo­baczyć chcę moją Antałówkę...
górzys­te wzniesienia jak...z bajki.

Tam stru­myk rwący,mój dom rodzinny...
tam małej dziew­czyn­ki marzenia...
za­bierz mnie więc na Antałówkę...
pomóż...ożywić wspomnienia.

Po­la kro­kusów kwitnących na hali...
tańczące płomienie watry...górali...
góral­ki i... ich czerwone [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 12 lutego 2012, 02:49

Wspomnienia z dawnych lat

Z góra­mi, za la­sami cza­su -
Gdzieś, gdzie wiatr swą sie­dzibę ma.
Żyła mo­ja kocha­na Babcia.
A wraz z nią żyłam ja.

Były to piękne czasy.
I la­ta spędzo­ne z nią.
Wte­dy, ja­ko dziecko,
Od­dałam jej miłość swą.

Nau­czyła mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 12 lutego 2012, 10:56

Tetmajer w Groszkach

Nig­dy nie będę twoją żoną
umiłowaną poślubioną
jej się roz­wo­nią kwiet­ne sady
jej pachnieć będą winogrady...

Kościół zaśpiewa chórem wam pięknie
w twar­dej po­sadzki chłodzie uklęknę
i mod­litw szcze­re za­niosę łkanie
za two­je szczęście i za kochanie...

Odejdę cicho we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 25 sierpnia 2012, 01:26

W Dzień Babci

Babciu:
W ten Twój Dzień
po­wiem Ci to co mówię co rok.
Że dziękuję:
za to, że jesteś
jak dru­ga matka,
cza­sem na­wet bliżej.
Że przy­tulasz, gdy mi źle,
Że kochasz,
że wychowujesz
Że pomagasz.
Przepraszam:
za problemy,
które Ci stwarzam,
tak często.
Że zapominam,
o Twoich radach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 stycznia 2012, 10:25

Babcia sprzeda nawet śmierć

Na stois­ku rybnym
w hipermarkecie
dru­gie życie ma łosoś
a mak­re­la trzecie

Lód zmy­je mech
a rek­la­ma pomoże
świateł ko­loro­wy blask
zachęci żołądek

O świeżość naiw­nie pytają
praw­dy nie poznają
sprze­daw­ca zapewnia
a ry­by znikają...

Ps.
Nad­psu­te oczko
kar­pie puszczają.


(Z życia wyrwane)


Marka 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 października 2010, 18:25

Symfonia dewocjonalna babci

1) Al­legro giusto:

Mo­ja babcia
tak przejęta
do Lichenia
w sa­me święta
jedzie
by paść na kolana
dat­ki zanieść
modły za nas

Po­noć tyle
tam młodzieży
i złodziei
i fałszerzy

Bab­ciu, babciu
mo­ja miła
por­tfel trzymaj
blis­ko siebie
bo og­ra­bią cię pielgrzymi
którzy mogą być
w potrzebie...

2) Al­legret­to misterioso:

Mo­ja babcia
tak przejęta
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 sierpnia 2010, 14:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki