Wyszukiwarka: żalu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żalu — zgromadziliśmy 451 tekstów.

Burta Wspomnień.

Spy­taj jak to jest
bać się szczęścia

Opierając się o burtę wspomnień
do­tyka mnie fa­la goryczy
i zam­rugnie do mnie słońce
chłodząc zim­ne og­nisko złości
które przygaśnie
ciepłem żalu promieni
że to już było

a wiatr nie da o so­bie zapomnieć
bo wiatr to życie
prze­nika wszys­tkie serca
i po­niesie na­wet te w drob­ny mak rozbite
lecz nie wiado­mo dokąd

Spy­taj jak to jest
bać się szczęścia
a opo­wiem ci
jak bo­li samotność


Odtwórz  

wiersz
zebrał 71 fiszek • 26 sierpnia 2014, 01:00

Taka chwila

Rozłożyłem ręce
Za­pom­niałem o wszystkim
Przy­tuliłem niepamięć
Pus­tką otoczyłem ciało
Pat­rzę nie widząc
Nicze­go co moje

To ta­ka ucieczka
Przed wszystkim
I niczym
Scho­wany w pustce
Nie mam nic

Ani wspomnień
Ni żalu
Żad­nej miłości
Marzeń - bo po co
Kochać
Al­bo i łzy wylewać

Błogostan
Ni­cości sterta
Dep­resja liter
Pustka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 67 fiszek • 26 marca 2013, 00:05

stracona miłość

kształto­waliśmy swo­je tęskno­ty i dążenia
obec­nie żałuje­my że … jesteśmy
wie­rzy­liśmy, że można um­rzeć z miłości ...w miłości
dzi­siaj ser­ce ku­je bo … śpiewa żal
za­nikły śla­dy po­ran­nych uśmiechów słońca
te­raz ka­mien­na twarz ... ry­suje się milczeniem
jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 29 października 2011, 08:15

Cierpliwie.

Pocze­kaj na Śmierć
bo Śmierć
jak Miłość o poranku
do której wyjść się nie chce
sa­ma przyjść mu­si leniwie

Jak to tak
Miłość do Śmierci
porównywać?

Miłość
jak i Śmierć
zapuka
wej­dzie nieproszona
ro­zej­rzy się
lecz nie uj­rzy tych oczu

Z żalu
przy­tuli tylko
i da spokój 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 19 sierpnia 2014, 22:35

Ciszą klęczę...

To już trzydzieści lat...
jak ten znicz pamięci
tą samą miłością
To­bie Tatuniu
jas­nym ogniem
płonie

ser­ce inaczej niż wtedy
spo­koj­niej...we mnie
drży

Ale dziś
minęły do­piero trzy lata
jak nad gro­bem Ma­my stoję
a mo­ja dusza z żalu
w sa­mot­ności umiera...

cza­sami nie mam sił
by bez tej miłości
da­lej... żyć

zbyt mało upłynęło czasu
aby ukoić wszystkie
cierpienia

i ogień te­go znicza
jutro...
ko­lej­ne ugaszą
łzy

a ja...
jak praw­dzi­wa sierota

ciszą klęczę pomiędzy
Wami

z pa­mięci przywołując
naj­piękniej­sze dni.


Moim Rodzicom...


Julka. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 31 października 2012, 23:44

Zaduma...

Odtwórz

Spa­cer... po­między alej­ka­mi
szu­miącej ziele­ni drzew
gdzie bla­de pro­mienie słońca
siłą próbują prze­dos­tać się
ku ciszy wśród wys­tających krzyży
po­ległych is­tnień ludzkich...
unoszące­go się za­pachu wos­ko­wych świec
i ta różno­rod­ność kwiatów wokół
uświado­mił mi że miej­sca
gdzie matka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 51 fiszek • 25 września 2012, 23:08

Zgubione szczęście...

Nie zgub mnie…bądź bliżej…mówiłaś
gdym o po­ran­ku wy­mykał się
za­rabiać na szczęście pieniądze…
Śmiałem się z two­jej prze­sad­nej troski
bo myślałem, że jak wrócę
ku­pię ci naj­piękniej­szy dom
urządzę go i uśmiech twój
wcześniej czy później przywrócę…

Zbyt szybko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 29 sierpnia 2011, 11:55

Niczyje

Nie Two­je! Nie mo­je! Niczyje!
Nie chodzi! Nie fru­nie! Tyl­ko się wije!
Do stóp! Do nóg! Jak do świętości!
Upa­da! Całuje! Żeb­rze litości!
Ku­li się! Pod no­gami poniewiera!
Skam­le! Płacze! Umiera...
Po­dep­taj je! Wyrzuć! Sponiewieraj!
Chcesz od­dać-od­daj! Chcesz wziąć-zabieraj!
Złośliwie! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 12 maja 2013, 10:24

...niech miłość się zdarzy

gdzieś w cichym półmro­ku pokoju
na­mias­tką uczu­cia się zachłys­tu­jesz
szu­kasz wyjścia dla zuchwałych marzeń

niepo­koje dzielisz przez ki­lomet­ry
dróg, który­mi do mnie wędru­jesz
zrób wreszcie krok w moją stronę

…niech miłość się zdarzy

od­rzuć w kąt codzien­ność
niech tam krzyczy z żalu
poszu­kaj we mnie odpowiedzi
na nieza­dane py­tania

jeżeli choć przez chwilę
będę dla Ciebie czy­tel­na
to będę z Tobą na zawsze

przed Twoją miłością
nie będę się wzbraniać… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 29 stycznia 2012, 16:24

Ptaszyna

Przy­leciała z liściem pożółkłym znienac­ka,
ra­dos­na
zat­rze­potała, zawirowała
(choć to już nie była wiosna...)
wie­działam, że zimą od­le­ci daleko
że sa­ma zos­tanę z tęsknotą w oku
ale cie­szyłam się z jej obecności
(było inaczej niż w zeszłym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 18 marca 2011, 22:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:28shulag sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:25Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:24Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Brzydka po­goda

dzisiaj, 15:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st 02.05.2016

dzisiaj, 15:20shulag sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]

dzisiaj, 15:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 15:18Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]

dzisiaj, 15:18Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]

dzisiaj, 15:18karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża