Wyszukiwarka: żalu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żalu — zgromadziliśmy 848 tekstów.

p y c h a

kruche ciało zwinięte
w kłębek nerwów
w dłoniach klepsydra
przewinień
za­cis­ka gardło

mas­ka uśmie­chu
wrośnięta w twarz
ug­niata jeszcze ból
ob­cym żalem

to nic...
jeszcze ma nadzieję
z po­piołów serc
wznieść się na wyżyny
aniel­skich skrzydeł

gdy­by jeszcze fa­le nie-snu
nie biły o brzeg wyrzutów sumienia

gdyby... 

wiersz
zebrał 95 fiszek • 7 września 2012, 20:30

* * *

A może umarłem
wraz ze światłem Twych oczu
gdy zmie­rzchem
ocierałem się o bra­my spełnienia

może żal, gdzieś uk­ry­ty do świata
przesłonił resztkę pocałunku

dziś stąpam po smut­nym
chod­ni­ku wspomnień

a może...

jeszcze raz pozwól mi
uchwy­cić rąbek rzeczywistości

za­nurzyć od­dech
w pier­wszym westchnieniu

w nim prze­cież, kiedyś ożyłem 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 13 marca 2012, 15:47

Upojne pocałunki

Biegałaś wte­dy ze mną
między krop­la­mi deszczu,
dziś śle­py księżyc pokrywa
moją duszę żalem,
nie mogę cię objąć
na­wiasem moich ramion,
ciepły uśmiech uleciał
nu­coną me­lodią przez deszcz.
Ko­minek jeszcze buzuje
i pożądli­wym wzrokiem
wspo­mina two­je rumieńce.
Mkną mo­je tęsknoty,
śnią, że jeszcze kiedyś
po­damy so­bie ręce.
Uk­ry­tymi zmysłami
za­sieję two­je wspomnienie
w za­kamar­kach upoj­nych pocałunków. 

erotyk
zebrał 67 fiszek • 2 października 2012, 18:48

Taka chwila

Rozłożyłem ręce
Za­pom­niałem o wszystkim
Przy­tuliłem niepamięć
Pus­tką otoczyłem ciało
Pat­rzę nie widząc
Nicze­go co moje

To ta­ka ucieczka
Przed wszystkim
I niczym
Scho­wany w pustce
Nie mam nic

Ani wspomnień
Ni żalu
Żad­nej miłości
Marzeń - bo po co
Kochać
Al­bo i łzy wylewać

Błogostan
Ni­cości sterta
Dep­resja liter
Pustka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 67 fiszek • 26 marca 2013, 00:05

Wierzę,że to prawda

Up­le­ciony z łez wianek
Ser­cem wys­tu­kuje gorzki żal
Mi­lionów ludzkich zachcianek
Ob­le­kające wzro­kiem niez­naną dal

Stąpając po stepach
Wy­suszo­nej nadziei
Prze­mie­rzają problemy
Za­rażając innych

Każdy ze swoim krzyżem
Roz­da­je sztuczne uśmiechy
Kradnąc in­nym wiarę
W swo­je pragnienia

Czas wys­tu­kuje słowa pochlebstw
W zakłama­nym świetle
Oszczerców zaprzysiężonych
W to co wierzą sami

Po co dziś ko­mu szczerość
Gdy każdy cy­nicznym rozmachem
Okłamu­je sam siebie
Wierząc,że to prawda 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 13 lutego 2013, 00:00

stracona miłość

kształto­waliśmy swo­je tęskno­ty i dążenia
obec­nie żałuje­my że … jesteśmy
wie­rzy­liśmy, że można um­rzeć z miłości ...w miłości
dzi­siaj ser­ce ku­je bo … śpiewa żal
za­nikły śla­dy po­ran­nych uśmiechów słońca
te­raz ka­mien­na twarz ... ry­suje się milczeniem
jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 29 października 2011, 08:15

Zasłona nocy

Odtwórz
noc ta­ka blis­ka otu­la znośnym chłodem
wier­nym i od­da­nym mym przyjacielem
na­sycam ją zwie­rze­niami, swym głodem
ona jed­na, ta­kich jak ja jest bar­dzo wiele

wszys­tkie słone łzy na pa­mięć wy­bija
wskazówka­mi w gwiez­dnym zegarze
tak w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 54 fiszki • 8 lutego 2013, 01:39

Ciszą klęczę...

To już trzydzieści lat...
jak ten znicz pamięci
tą samą miłością
To­bie Tatuniu
jas­nym ogniem
płonie

ser­ce inaczej niż wtedy
spo­koj­niej...we mnie
drży

Ale dziś
minęły do­piero trzy lata
jak nad gro­bem Ma­my stoję
a mo­ja dusza z żalu
w sa­mot­ności umiera...

cza­sami nie mam sił
by bez tej miłości
da­lej... żyć

zbyt mało upłynęło czasu
aby ukoić wszystkie
cierpienia

i ogień te­go znicza
jutro...
ko­lej­ne ugaszą
łzy

a ja...
jak praw­dzi­wa sierota

ciszą klęczę pomiędzy
Wami

z pa­mięci przywołując
naj­piękniej­sze dni.


Moim Rodzicom...


Julka. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 31 października 2012, 23:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki