Wyszukiwarka: światło świec

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: światło świec — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Raj

Znad ciężkich do­lin, znad ciężkich chmur
Czar­ny wzno­sił się dwór
Wśród wie­cznych mroków, wśród wie­cznych łez
Zap­raszał mnie śmierć zwias­tujący gest...
Na zgubę pewną, na nie­szczęść stos
Ciągnął mnie nieubłaga­ny los
Lecz go­tyc­ka je­go chwała, nieod­party urok wież
Sprawiał, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 stycznia 2013, 01:50

W świetle świec

W świet­le świec


Znów za­mykasz oczy
Roz­chy­lasz usta
Marze­niom nie ma końca
Cze­kasz na moją dłoń
Ciało prag­nie pieszczoty
Dmuchnę de­likat­nie w ra­mię
Pod­skoczysz i krzykniesz
Dot­knę z na­bożną czcią szyję
Zagłębię pal­ce w ustach
Spi­je miłości rosę
Za­wiązałem two­je oczy czer­nią wstążki
Sam oglądam piękny wi­dok w świet­le świec
A ty drżysz z emocji
Dłoń wędru­je
Zmysły wraz z nią
Kwiecie mój pragnę się de­lek­to­wać tą chwilą
Miłości mo­ja

Władysław An­drzej Bobrzycki 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 9 września 2012, 12:23

Iluzja

iluzją jest sen
blask świec
sple­cione cienie dwa
zgra­ny rytm
ro­zog­niona ma­teria ciał
tańczą zmysły
ek­sta­zy cichy krzyk
pie­szczotą mruczy szczęście
wy­gina ko­ci grzbiet
nad­chodzi świt
noc sączy wątłe światło dnia
spa­lona w og­niu ćma 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 marca 2010, 13:03

kręcę się

Kręcę się wokół świateł świec
w po­koju pus­tka, ściany, pies
roz­mo­wa z ni­kim toczy się
kręcę się da­lej, kręcę się. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lipca 2011, 17:05

Żałoba

Noc spla­ta wieniec z gwiazd
czesząc głuche gałęzie drzew
Gasną światła naszych miast
Mrok zam­raża w żyłach krew

Nag­le błys­kają jas­ne płomienie
se­tek mi­lionów czar­nych świec
Po­zos­ta­je tyl­ko wspomnienie
Scho­wane w sztuczności serc

Ja stoję nad śmier­ci tamą
Zgaszam płomień suchą łzą
Po­zos­ta­wiasz mnie tu samą
Z os­tatnią już miłością mą. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lutego 2013, 14:03

Wpadka pozorów

czerń nocy
od­bi­ty w blas­ku świec
światło dnia

pok­ry­te cieniem
i nic już nie jest takie
ja­ki być powinno

pozornie...
norm nie ma
wy­myśli­li je ludzie

po co?
żeby mówić...

zbyt wiele
o wadach
za mało
o zaletach

zwyczajnie
zda­je nam się
to
co tak nap­rawdę
jest takie
ja­kim się zdaje

praw­da wpa­da w fałsz?
pozornie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2010, 22:38

Świety piorun rozpaczy

Kto da mi azyl? Kto weźmie mój sekret?
Ja sam już nie wiem.. To ja­wa czy sny?
Nig­dy nie wrócę, 6 świec mnie trzyma.
Nig­dy nie wrócę, bo nadzieja znikła
Ty­le mam myśli, lecz wiara odeszła
Wspomnienia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2012, 10:38
Wszystkie
Filtruj wyniki