Wyszukiwarka: światło świec

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: światło świec — zgromadziliśmy 1038 tekstów.

niebieskie r...

jes­tem tylko
o niebo mniejsza
od Twoich dłoni

oddycham
niezbędnym światem
gdy
za­mykasz mnie
wczo­raj­szą kartką
jutra

z głębi opuszczo­nych okien
ujarzmione światło
rzeźbi spojrzenia
niewinnej
no­cy

a Ty znów
bie­rzesz mnie czys­tym
zrozumieniem

lu­bię to...

i wiel­bię, gdy rozbierasz

niebies­kie
gra­nice mo­jego cienia 

wiersz
zebrał 104 fiszki • 30 września 2012, 14:09

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Pięciolinia

Cisza
- jak­by nas­tra­jać ją miały
od­dechy ludzkie…
Podkład dla życia,
gdzie wciąż rodzi się no­wa nuta.
Rzeczywistość
ba­tutą kieruje
cier­niem uderzając o ko­lej­ny kla­wisz losu.
I ta iskierka
co niczym dzwo­neczki nadziei
da­je światło
tworząc aurę
dla cięższe­go oddechu
szyb­sze­go stąpnięcia
przyklęku
niekiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 102 fiszki • 18 marca 2013, 20:17

ekstaza

rzu­camy się na siebie
jak spłosze­ni wędrowcy
nienasyceni

upoj­nie złączone
niecierpliwie
two­je dłonie, mo­je uda
i światło na rzeźbie ciał

uciekam z twych ramion
na wpół ob­ro­tu jeszcze
na ser­cu wiruję
zachłannie

gorące oddechy
i us­ta lubieżne
płynę, faluję

opa­dam i wracam
pospiesznie
by zniknąć w ekstazie
two­jego zmęczenia...


...hmmm...nie przes­ta­waj... lu­bię tańczyć z Tobą...:)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 85 fiszek • 14 września 2012, 13:16

światło nadziei
nad drogą niepewności
to aniołowie
... 

haiku
zebrał 69 fiszek • 23 czerwca 2014, 16:57

Martwy żar

Cóż znaczy mo­ja sa­mot­ność jas­no określona
gdy tuż za ścianą, może dwiema
nocą śpią ra­zem ścianą rozdzieleni
mar­twych ty­siące światło zgaszone
tli się niena­wiść, żarzy obojętność
przy­biera niewier­na rze­ka w snach.

Słońce doj­rze­wa sny, roz­pa­la świt
ręka do­tyka chłód, tra­fia w nic
budzik dzwo­ni natrętny
w ty­siącach komór domowych.

Cóż znaczy mo­ja samotność
gdy dłoń do­tyka światło. 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 4 kwietnia 2014, 10:56

* * *

gdzieś w ho­telo­wym po­koju drgało
słabe światło


nieopo­dal
roz­pa­lone ciało
w mglis­tym słońcu lamp
gasło
dotarło
tam...

gdzie uk­ry­te są
przeróżne tajemnice

i sen przy­sy­pał świat
lekką mgłą ciem­nych barw
w mglis­tym słońcu lamp 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 4 czerwca 2013, 23:06

***

Vast - Ha­ving part of You
Odtwórz

a gdy­by znów oddzielać
- choćby na­wet słowem - 
światło od ciemności
jak Bóg widzieć
co było dobre

i gdy­by tak wyr­wać skrzydła
chwi­lom które nas poniosły
jak naj­da­lej od siebie -
w niepamięć

kamieni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 64 fiszki • 9 maja 2015, 20:16

twój szept

twój szept ma imię moje
two­je spoj­rze­nie jak … muśnięcie warg
przy to­bie mrok jest świ­tem a sen … marzeniem
w moim ser­cu jest miej­sce dla ciebie
w którym wy­rosłaś pośród blas­ku świec
w moich snach ...też [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 62 fiszki • 5 września 2010, 10:13

ach gdyby tak móc cofnąć czas

dzień wspom­nień
pus­tka po tych z który­mi kiedyś
ra­zem w objęciach
ukłon

światło pa­mięci i kwiaty
sta­wiają dłonie
for­mują kształt serca

za­duma­ni nad grobami
całymi rodzinami
tłoczno
do­tyka żal
czu­jesz ty 
czuję ja

ach gdy­by tak móc cofnąć czas


Krys­ty­na Sz. 19.10.2014r. 

wiersz
zebrał 61 fiszek • 19 października 2015, 21:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:28karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:18shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:15Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 09:14shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:13Cris sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:02shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 08:56shulag sko­men­to­wał tek­st Boję się... Boję, że po [...]

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]