Wyszukiwarka: zycie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zy­cie — zgromadziliśmy 420 tekstów.

po­pełniam błąd za błędem ..a jed­nak naj­większym błędem w moim życiu jest właśnie mo­je zycie.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2009, 21:23

idac przez zy­cie marze­niami, za­pomi­nam o tym ze jes­tem czlowiekiem... 

myśl
zebrała 5 fiszek

Zy­cie nie jest po to, aby je prze­zyc. Zy­cia trze­ba dos­wiad­czac i wy­korzys­tac je z kaz­dej moz­li­wej stro­ny. Nie mo­zemy poz­wo­lic, aby uciek­lo nam przez palce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 września 2009, 00:57

Marze­nia sa po to, aby oszu­kiwac sie ca­le zycie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2009, 11:45

De­cyz­je mają wpły na nasze zy­cie.Ale cóż za de­cyz­ja nie ma nań wpływu?

De­cyz­ja o samozniszczeniu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2009, 17:13

Zy­cie mi­ja ,a my uczy­my się jak żyć bez miłości !!
:*:* 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2013, 16:38

cza­sem zas­ta­nawiam się ja­ki cel ma zy­cie i co nas pcha do przo­du ...pcha do smierci...
czy to moz­li­we, ze swiat nie ma sensu? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 kwietnia 2011, 20:07

Bez mi­los­ci czlo­wiek jest jak spruchniale drew­no. Na zew­nat­rz wy­daje sie twar­de, nie do ugiecia, czy­li sym­bol czlo­wieka szczes­li­wego, ma­jace­go wspa­niale zy­cie. Lecz w srod­ku te drew­no jest pus­te, czy­li ta­kie sa­mo jak czlo­wiek bez mi­los­ci- sla­by, zra­niony, mys­la­cy tyl­ko o tym, czy ktos by za Nim tes­knil, jak­by odszel. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 marca 2013, 17:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Filtruj wyniki