Wyszukiwarka: zycie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zy­cie — zgromadziliśmy 506 tekstów.

Życie nie jest tyl­ko og­niem, które w cza­sie śmier­ci wy­daje swoją os­tatnią is­krę i gaśnie. Nie jest też wodą, która wy­sycha pod wpływem suszy. Zy­cie i śmierć tworzą swoją własną nić. Można je bez prob­le­mu naz­wać lus­tra­mi, które stojące nap­rze­ciw siebie, będą tworzyły ko­rytarz, które­go końca nikt nie jest w sta­nie sięgnąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2014, 13:34

Wiersz do P.

Kocha­na łez­ko duszyczko ma,
Nie bądz na mnie ta­ka zla,
Wiem daw­no z Tobą nie rozmawialem,
Pop­rostu sie balem,
To nie jest tak ze obiet­ni­ca rzecz swieta,
Tyl­ko cza­sem jest niepojeta,
Żałuje cza­sem ze do Ciebie sie juz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2012, 20:42

Zy­cie jest echem, to co wy­sylasz powraca 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lipca 2013, 05:59

Cień Twoich ramion

To nie gwoździe Cię ra­niły ale grzechy
które Oj­ciec Twój wy­baczyć pragnął nam.
Z Je­go wo­li ukochałeś los człowieczy
byśmy mog­li kiedyś sięgnąć niebios bram.

Two­ja miłość to spra­wiła a nie drewno
żeś sze­roko je ot­worzył na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 kwietnia 2015, 21:43

masz jed­no zy­cie,nie poz­wol zje­bac go przez promile,
przez dziew­czy­ne,przez fra­jera,czy przez rodzinne,
jes­tes so­ba opa­nuj emoc­je,bóg pat­rzy sie z góry,
widzi wszys­tko dok­ladnie,nie mu­sisz pi­sac mu te­go na kartce,
wy­sylac,na­dal pi­sac,to bez sens,ogar­nij sie chlopak,
gówna [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 grudnia 2012, 14:05

o szczęsciu Mym

od­mienic los por­wac Cie jak naj­da­lej fal por­wac ii niedoj­rza­le niedoceniac?
byc z To­ba do kon­ca chwil
w nudzie w ob­ludzie w bie­dzie czy w bo­gac­twie to bez znaczenia
pew­ne­go ra­zu spot­ka­lem ro­ze ona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 października 2012, 17:18

Zy­cie ma to do siebie, że się umiera! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 listopada 2012, 20:54

Cza­sem gdy pa­le , mam ocho­te wy­palic to zy­cie do filtra 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 kwietnia 2013, 21:24

po co mi te smet­ne ,bez­sensow­ne zy­cie .... zy­jemy po to by um­rzec ...dzis jes­tesmy ..ale w kaz­dej chwi­li mo­ze nas nie byc...sen­su brak. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2014, 19:51

Gdy­by moz­na by­lo bez skru­pulow i po­tow fi­zycznych - czyn - w mysl - za­mienic, a mys­le­niem zy­cie zmienic.
Grzechy i su­mienie wol­ny 'dzien' by dos­ta­ly, a nie czas mar­no­waly gry­zac nas w piete. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 stycznia 2011, 22:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:03Niusza sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 14:00shulag sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:56Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 13:45Cris sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 13:35Niusza sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 13:34Niusza sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 13:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy stu­diując zao­cznie można [...]