Wyszukiwarka: zazdrość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaz­drość — zgromadziliśmy 663 teksty.

Historia Karoliny

Mo­je wy­poci­ny. Wiem, że jest długie, ale zaw­sze można czy­tać na części. Pos­ta­nowiłam, że do­dam w całości, aby nie mar­no­wać dni na do­dawa­nie po je­den, czy dwa roz­działy dzien­nie, sko­ro i tak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 maja 2011, 17:49

Snem trącani

śnij o mnie
mój ry­cerzu senny
nieśmiale
pier­wszym spojrzeniem
od­kryj ciała roz­kosz ciepłą
ze mną zbudź się
biegnąc słońcu na powitanie
niech przez okien­nic szpary
z zazdrością
os­tatnim snem nas trąci
byśmy w so­bie zapodziani
nierozłącznie
jednocześnie
mog­li śnić cu­dow­nie znów 

wiersz • 12 maja 2012, 11:56

Obietnice

Ty­le ze mną byłeś… ty­le przeżyłeś… ty­le wy­baczyłeś. Lecz nie ro­zumiem dlacze­go, da­wałeś mi silę by żyć choć sam nie miałeś zbyt dużo cza­su. Zaw­sze zwa­riowa­ny i roz­biega­ny… to właśnie ta­ki jesteś [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 kwietnia 2010, 12:15

Strach no­si wiele imion.
Kochan­ko­wie naz­wa­li go Zazdrość. 

aforyzm • 24 maja 2012, 21:35

ZAZ­DROŚĆ - naj­gor­sza cecha w człowieku. 

myśl • 6 lipca 2012, 21:28

Spot­kać się z Tobą w przeświad­cze­niu, że mój czas nie po­siada ograniczeń.
Pójść pod prąd, widząc zaz­drość w Twych oczach.
Da­li mi swo­bodę egzys­ten­cjalną, większą niż dotychczas.
Wasz twarze na zaw­sze uśmie­chnięte. prze­pełnione po brze­gi szcze­rością były.
Podążać w od­po­wied­nim cza­sie za życiem.
Od­na­leźć swe spełnienie w Twych ramionach.
Wyrzu­cić złe emoc­je z włas­ne­go JA, za­pom­nieć o tam­tych dniach.
Gwiazdę z nieba, tyl­ko po to, bo cieka­wość ludzka nie zna granic. 

myśl

***

Zaz­drość. Małe, czar­ne zwierzątko o ja­dowi­cie zielo­nych oczach. Dlacze­go właśnie tak mi się ko­jarzy? Czar­ne fu­ter­ko jest miękkie i tak chętnie za­nurzam w nim ręce. A te oczy. Ta­kie ta­jem­nicze… Często widać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2010, 12:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Filtruj wyniki