Wyszukiwarka: zazdrość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaz­drość — zgromadziliśmy 663 teksty.

ZAZ­DROŚĆ - naj­gor­sza cecha w człowieku. 

myśl • 6 lipca 2012, 21:28

Spot­kać się z Tobą w przeświad­cze­niu, że mój czas nie po­siada ograniczeń.
Pójść pod prąd, widząc zaz­drość w Twych oczach.
Da­li mi swo­bodę egzys­ten­cjalną, większą niż dotychczas.
Wasz twarze na zaw­sze uśmie­chnięte. prze­pełnione po brze­gi szcze­rością były.
Podążać w od­po­wied­nim cza­sie za życiem.
Od­na­leźć swe spełnienie w Twych ramionach.
Wyrzu­cić złe emoc­je z włas­ne­go JA, za­pom­nieć o tam­tych dniach.
Gwiazdę z nieba, tyl­ko po to, bo cieka­wość ludzka nie zna granic. 

myśl

***

Zaz­drość. Małe, czar­ne zwierzątko o ja­dowi­cie zielo­nych oczach. Dlacze­go właśnie tak mi się ko­jarzy? Czar­ne fu­ter­ko jest miękkie i tak chętnie za­nurzam w nim ręce. A te oczy. Ta­kie ta­jem­nicze… Często widać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2010, 12:49

Nie zaz­drość gwałci­cielom i nie obieraj so­bie ich dróg. 

cytat

Senne marzenia o miłości - tak to się właśnie skończy...

Tak so­bie cza­sami myślę.
Ile ra­zy miałam Cię w za­sięgu ręki i nic z tym nie zro­biłam. Marzę, że będę Cię miała tyl­ko dla siebie i spełnią się mo­je marze­nia, naj­większe fantazje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 czerwca 2011, 08:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Filtruj wyniki