Wyszukiwarka: zazdrość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaz­drość — zgromadziliśmy 663 teksty.

Planeta Wodorostów

Część I

Pro­lo gubrak

Wojna

Daw­no te­mu w od­ległej przyszłości na pla­necie wo­dorostów krzesła roz­poczęły in­wazję na ka­lory­ferogłowych ka­lory­ferogłowi by­li bar­dzo po­dob­ni do ludzi różniły ich tyl­ko głowy w kształcie ka­lory­fera oraz oczy umie­szczo­ne zamiast [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 sierpnia 2011, 22:22

Wieczór z Erykiem

Część 4.
Założyłam maskę i wygładziłam spódnicę. Spoj­rzałam w lus­tro. Prze­de mną stała śliczna ko­bieta o ala­bas­tro­wej skórze, której twarz o wiel­kich zielo­nych oczach oka­lały jas­nobrązo­we lo­ki. Ub­ra­na była ona w trochę zbyt [...] — czytaj całość

opowiadanie • 24 marca 2010, 16:09

Ludzie przeciwko ludziom

Ludzie prze­ciw­ko ludziom
To wszys­tko działa jak­by na złość
Sa­mi so­bie życie burzą
Przez głupotę i zazdrość
Ktoś już mówił o tym dawno
jak­by su­mienia głos
wiesz co
to ludzie ludziom zgo­towa­li ten los
Na przes­trze­ni lat
Świat się zmienił
A ludzie na ziemi
Wciąż nie mogą się zmienić
I do­cenić sa­mych siebie
za­miast pomóc w potrzebie
Je­den dru­giego chce pogrążyć
I za wszelką cenę
Dąży by na­pełnić własną kieszeń
Co­raz wyżej pnie się... 

opowiadanie • 26 listopada 2010, 00:13

Historia Karoliny

Mo­je wy­poci­ny. Wiem, że jest długie, ale zaw­sze można czy­tać na części. Pos­ta­nowiłam, że do­dam w całości, aby nie mar­no­wać dni na do­dawa­nie po je­den, czy dwa roz­działy dzien­nie, sko­ro i tak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 maja 2011, 17:49

Snem trącani

śnij o mnie
mój ry­cerzu senny
nieśmiale
pier­wszym spojrzeniem
od­kryj ciała roz­kosz ciepłą
ze mną zbudź się
biegnąc słońcu na powitanie
niech przez okien­nic szpary
z zazdrością
os­tatnim snem nas trąci
byśmy w so­bie zapodziani
nierozłącznie
jednocześnie
mog­li śnić cu­dow­nie znów 

wiersz • 12 maja 2012, 11:56

Obietnice

Ty­le ze mną byłeś… ty­le przeżyłeś… ty­le wy­baczyłeś. Lecz nie ro­zumiem dlacze­go, da­wałeś mi silę by żyć choć sam nie miałeś zbyt dużo cza­su. Zaw­sze zwa­riowa­ny i roz­biega­ny… to właśnie ta­ki jesteś [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 kwietnia 2010, 12:15

Strach no­si wiele imion.
Kochan­ko­wie naz­wa­li go Zazdrość. 

aforyzm • 24 maja 2012, 21:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Filtruj wyniki