Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

ot­worzyć ok­no i cze­kać na wiosnę
pat­rzeć jak wszys­tko ucieka bezpowrotne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2012, 14:25

Niekiedy myślę, że może nie umrę, że cię znów zo­baczę wiosną, że mnie będziesz kochał i że roz­poczniemy na no­wo przeszłoroczne życie nasze.
Sza­lona, za­led­wie mogąc ut­rzy­mać pióro w ręku, marzę o ta­kich uroczych widzeniach. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Na wiosnę

My- dwie kos­teczki lo­du,
Ociera­my się cza­sem jed­na o drugą,
Nie od­czu­waw­szy już nic...
I tyl­ko zgrzyt. Serc zgrzy­tanie,
co w sta­nie życia uta­jone­go już ja­kiś czas.
Pom­ruk nadziei, nasze ręce wpędza w ruch,
Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 grudnia 2012, 19:21

21 marca - I dzień wiosny

Dlacze­go piszę?
-Bo obiecałem.
-Bo mi się nudzi.
-Bo lubię.
-Bo tak odpoczywam.
-Bo chce.
-Bo wiem, że to dla Ciebie,
ko­goś wyjątkowego,
ko­goś cudownego,
ko­goś niezapomnianego,
ko­goś kochanego.
Na­wet nie wiesz ile bym dał
za krótką chwilę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 maja 2010, 16:08

Jesień.

Spa­dające ko­loro­we liście...
Unosząca się w po­wiet­rzu wspa­niała, je­sien­na woń.
W końcu przyszła pani...
Tak piękna jak łza- iście przejżys­ta, do wnętrza radosna.
W bar­wach pas­te­li i brązu.
Przyszła- przy­witała wszys­tkich nas.
I zacznie niedługo świat usy­piać do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2011, 21:09

Sam

Chodżmy tam ra­zem,gdziekol­wiek to jest
nim z naszych twarzy osu­nie się sen
Usiądźmy na ław­ce,na tej co zawsze
przyk­ryjmy się ciszą jak ciepłym płaszczem
I siedźmy tak,i niech to wszys­tko mija
wiosna,lato,jesień,zima..
Jak ska­mieniali od ubo­gich słów
wyczy­taj z ruchu moich ust
nie zważaj na og­rom pochyłych głów
jes­tem tu,po­ciągnij za spust
I gdy tak będziesz mi odchodzić
z uśmie­chem na us­tach jak klaun
Pozwól mi swoją dro­ge osłodzić
Zacze­kaj,nie bedziesz szedł sam.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 stycznia 2011, 03:20

gdy moja łąka gorąca...

...zak­wi­ta wte­dy czuję
przychodzi czas uniesień
ra­dos­nych pełnych obfitości
w na­miętności urodzaj
wiem że żyję
czuję
czym jest zapach
spełnionych pragnień
zrodzo­nych na skra­ju
odkrywania

ni­by tak proste
a jednak
zdarza się tyl­ko raz
na wiosnę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 września 2010, 17:28

Prośba...

Odtwórz

Wszys­cy jes­teśmy in­ni , 
a za­razem tak po­dob­ni do siebie .
Każdy z nas jest wyjątko­wy na swój sposób , 
nie każdy o tym wie .
Nie do­war­tościowu­je się
Trze­ba żyć chwilą ,
ja popełniałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 września 2012, 23:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki