Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Bęc! Obrazki.

Zi­ma! Ale zim­no! Dzieci zjeżdżają z górki san­ka­mi. Ale mają frajdę. I bęc! Leżę na ziemi. Ale ślis­ko. Tłus­ty czwar­tek. Ludzie wy­noszą pączki tor­ba­mi z su­per­marke­tu. Ktoś po­wie­dział, że śnieg będzie trzymał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 6 lutego 2012, 00:18

Strata

Niebo jak ocean bezkresny,
niebo jaśniej­sze niż neon błękitny,
niebo, gdy po­ranek wczesny.
niebo złocis­te jak miód pitny,
w niebie z początkiem wiosny,
ale stra­cić niebo z oczu Twych, wzrok tak ponętny,
to zgu­bić cel je­dyny, wy­marzo­ny, przedwczesny 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 marca 2010, 19:49

Bez Ciebie jak kwiat bez wody...

Na­tura uczuć chciała
bym cierpiała.
By por­wał mnie deszcz łez
tak jak płacze niebo.
Bym wy­ruszyła w podróż
gdzie je­sien­ny smu­tek
z zimą się przeplata.
W tym świecie nie ma wiosny
w,której wszys­tko się odradza.
Bez Ciebie kwiaty więdną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 stycznia 2012, 12:04

Burza rozpaczy..

Płyną bez­wstyd­nie krop­le po suchym betonie
Zmy­wając resztki kurzu, pias­ku i brudu,
I cho­ciaż jes­tem uk­ry­ta to czu­je ze tonę
Za­tapiając ma dusze bez naj­mniej­sze­go trudu.

W ciem­nym po­koju blask grzmotów uderza senny
Miażdży w strachli­wym uścisku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2013, 13:51

"Hymn dla zasłużonych"

Poczułam wiosnę, wiosnę tak smutną
wśród płonących mogił
I smut­ny żołnierz
z biało-czer­woną flagą
przy­pom­niał mi o co chodzi!

Ty­siące zniczy, a wkoło nich
ty­siące ludzi
ty­siące myśli
ty­siące twarzy
ty­siące łez wylanych!

Pol­sko: udo­wod­niłaś nam
żeś Pol­ską jest 
żeś ho­nor swój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2010, 13:49

Świat

Łza, uśmiech, tęskno­ta, ra­dość, żal, roz­pacz, śmiech…
I tak w kółko.
Chwi­la za chwilą.
Mi­nuta, która nie trwa na­wet 60 sekund.
Wios­na- zima.
Brak czasu.
Zamęt.
Zno­wu : płacz, śmiech, ból, szczęście…
Se­kun­da za sekundą.
Dzień za dniem.
Czas bieg­nie szybko.
Za szybko.
A za wol­no na jakąkol­wiek zmianę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 czerwca 2010, 12:44

W mej smut­nej duszy zaczy­nam czuć wiosnę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2013, 19:42

ot­worzyć ok­no i cze­kać na wiosnę
pat­rzeć jak wszys­tko ucieka bezpowrotne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2012, 14:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki