Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Będziemy, prawda?

"Drogi,
siedzę na dys­ko­tece i piszę do Ciebie... Bo może słyszę tę piosenkę i widzę tych przy­tulo­nych ludzi, tych całujących się ludzi, tych szczęśli­wych ludzi. Bo może ta miłość... Al­bo może nie widziałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 sierpnia 2012, 00:04

Wios­na - przyszłej je­sieni wczesną jest jaskółką,
Je­sień - zwias­tu­je wiosnę - i tak w kółko.
Będąż się tak przep­la­tać w kołow­ro­cie bytu
Je­sienie roz­cza­rowań z wios­na­mi zachwytu. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Słońce o owal­nej tar­czy bar­wy krwis­tej pożogi . Czer­wo­ne ma­ki na prze­mian z fiole­towy­mi wrzo­sami tworzą je­den ak­sa­mit­ny dy­wan na tle jodłowe­go la­su w od­cieni soczyście ciem­nej ziele­ni . Le­ki wiet­rzyk niosący [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2012, 19:24

***

Piszę pod datą, a czas bym cofnąć chciała.
Narze­kam na miłość, choć pot­rze­buję jej od zaraz.
Ludzi nie lu­bię, a sa­mot­nością gardzę.
Żyć sa­ma nie umiem, lecz in­nym dob­rze radzę.
Pa­radok­salnie się zmieniam,
gdy za ok­nem wios­na,
imię mo­je niezmienne,
wy­powiedź je
STOKROTKA. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2010, 13:46

Wiosna

Ach! Cóż za piękny zapach!
Świat pachnie brzozą i sosną..
Wiatr roz­pa­la mój zapał,
Życie zachłysnęło się wiosną.

Pta­ki do nas wróciły
I koją już swoim śpiewem.
Wreszcie ko­niec tej zimy...
Kocham swą wiosenną Ziemię. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 stycznia 2013, 07:42

Listy

Pa­miętasz jeszcze tam­te lis­ty miłosne?
W sta­rej ko­modzie przet­rwały nie jedną już wiosnę.
Za­pom­niane, do Twe­go ser­ca wy­syłane, lecz nig­dy nieodeb­ra­ne.

Szep­tałeś w ten je­sien­ny, deszczo­wy wieczór słowa niepozorne
Lecz tchnąłeś we mnie nadzieję,
choć może te spoj­rze­nia nie były kiero­wane do mnie.

Dzi­siaj, gdy chłod­ne dni na­deszły, już Cię tu­taj nie ma
Od­szedłeś w niez­na­ne, gdzie us­chły daw­no drzewa. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 grudnia 2010, 14:57

Będziemy wtedy znowu

Jak ciepły wiosen­ny poranek
Skrop­lo­ny zimną rosą
Tak ja cze­kam na Twe słowa
Które w bez­tros­ki czas zno­wu mnie poniosą

Będziemy wte­dy znowu
Mieli swo­je plany
Będziemy wte­dy znowu
W so­bie zakochani

Aż na­dej­dzie nag­le wrzesień
Chłod­ny, bezlitosny
Będziemy wte­dy znowu
Cze­kać na po­wiew wiosny

His­to­ria lu­bi swe koło zataczać
Będziemy wte­dy znowu
Z ko­lejną wiosną
Do naszych serc wracać.
***
dla Niego. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2011, 15:33

Szczęście za­kor­ko­wane w bu­tel­ce wypłynęło w morze, szu­kaj go wyt­rwa­le, bo ono lu­bi uciekać, zaw­sze kiedy wy­daje Ci się, że złapałeś je w dłonie ono jak piasek prześliz­gu­je Ci się między palcami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2009, 21:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki