Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Burza rozpaczy..

Płyną bez­wstyd­nie krop­le po suchym betonie
Zmy­wając resztki kurzu, pias­ku i brudu,
I cho­ciaż jes­tem uk­ry­ta to czu­je ze tonę
Za­tapiając ma dusze bez naj­mniej­sze­go trudu.

W ciem­nym po­koju blask grzmotów uderza senny
Miażdży w strachli­wym uścisku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2013, 13:51

"Hymn dla zasłużonych"

Poczułam wiosnę, wiosnę tak smutną
wśród płonących mogił
I smut­ny żołnierz
z biało-czer­woną flagą
przy­pom­niał mi o co chodzi!

Ty­siące zniczy, a wkoło nich
ty­siące ludzi
ty­siące myśli
ty­siące twarzy
ty­siące łez wylanych!

Pol­sko: udo­wod­niłaś nam
żeś Pol­ską jest 
żeś ho­nor swój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2010, 13:49

Świat

Łza, uśmiech, tęskno­ta, ra­dość, żal, roz­pacz, śmiech…
I tak w kółko.
Chwi­la za chwilą.
Mi­nuta, która nie trwa na­wet 60 sekund.
Wios­na- zima.
Brak czasu.
Zamęt.
Zno­wu : płacz, śmiech, ból, szczęście…
Se­kun­da za sekundą.
Dzień za dniem.
Czas bieg­nie szybko.
Za szybko.
A za wol­no na jakąkol­wiek zmianę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 czerwca 2010, 12:44

W mej smut­nej duszy zaczy­nam czuć wiosnę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2013, 19:42

ot­worzyć ok­no i cze­kać na wiosnę
pat­rzeć jak wszys­tko ucieka bezpowrotne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 kwietnia 2012, 14:25

Na wiosnę

My- dwie kos­teczki lo­du,
Ociera­my się cza­sem jed­na o drugą,
Nie od­czu­waw­szy już nic...
I tyl­ko zgrzyt. Serc zgrzy­tanie,
co w sta­nie życia uta­jone­go już ja­kiś czas.
Pom­ruk nadziei, nasze ręce wpędza w ruch,
Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 grudnia 2012, 19:21

21 marca - I dzień wiosny

Dlacze­go piszę?
-Bo obiecałem.
-Bo mi się nudzi.
-Bo lubię.
-Bo tak odpoczywam.
-Bo chce.
-Bo wiem, że to dla Ciebie,
ko­goś wyjątkowego,
ko­goś cudownego,
ko­goś niezapomnianego,
ko­goś kochanego.
Na­wet nie wiesz ile bym dał
za krótką chwilę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 maja 2010, 16:08

Jesień.

Spa­dające ko­loro­we liście...
Unosząca się w po­wiet­rzu wspa­niała, je­sien­na woń.
W końcu przyszła pani...
Tak piękna jak łza- iście przejżys­ta, do wnętrza radosna.
W bar­wach pas­te­li i brązu.
Przyszła- przy­witała wszys­tkich nas.
I zacznie niedługo świat usy­piać do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2011, 21:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki