Wyszukiwarka: wesołe

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: we­sołe — zgromadziliśmy 721 tekstów.

Z niemojości

Po­całuj mnie czasem
ot tak
bez powodu
z rana
wieczorem
w kuchni przy obiedzie
gdy siedzę i milczę
gdy śpię na­wet
kiedy Ci smut­no, wesoło
gdy mnie prag­niesz na zabój
i gdy jes­teś słaby
bo słońce na niebie
bo deszcz zaczął padać
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 175 fiszek • 27 lipca 2009, 12:16

Tyl­ko we­soły człowiek może liczyć na to­warzys­two dru­giej oso­by, smut­ny mu­si zos­tać sam. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 30 stycznia 2011, 23:45

Bez we­sołych oczu uśmiech jest nic niewarty. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 10 czerwca 2010, 16:40

Nieg­dyś, te­raz, po latach

Mieć świado­mość, że jest ta­kie spoj­rze­nie, które zachłan­nie roz­pi­na Two­je gu­ziki przy bluz­ce uwy­dat­niającej ko­biece wdzięki. Które tak jak Ty czu­je płomień pożąda­nia, kiedy wychodzisz wie­czo­rem z łazien­ki owinięta [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 83 fiszki • 22 lipca 2010, 14:01

I we­sołemu człowieko­wi by­wa smutno.... 

myśl
zebrała 81 fiszek • 13 października 2010, 19:49

Życzyłam ci We­sołych Świąt bra­ciszku, wierząc, że wiatr przy­niesie Ci wiadomość.
[*] Śpij aniołku...

Wam wszys­tkim myślo­pisarzom We­sołych i Spo­koj­nych Świąt życzę... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 24 kwietnia 2011, 12:13

Usiądę na pias­ko­wym brze­gu roz­ległego oceanu włas­nych myśli, ub­ra­na w zniewa­lający uśmiech nieba, w ręku będę trzy­mać bi­let do we­sołego mias­teczka nies­pełnionych marzeń...

(Po­myśl - chciałbyś je wszys­tkie od ra­zu spełnić)... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 sierpnia 2010, 21:03

Opadły kaj­da­ny zniewa­lającej każdy mój ruch przeszłości. Słońce wol­ności dra­pie mnie po ple­cach. Mruczę cicho z ra­dości. Zro­zumiałam. Ser­ce na­wiązało kon­takt z ro­zumem. To ta­ki dob­ry ko­niec nas. Niczym piórko na wietrze, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 lutego 2011, 01:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Filtruj wyniki