Wyszukiwarka: wesołe

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: we­sołe — zgromadziliśmy 139 tekstów.

''Wyob­raź so­bie - do­tyk który roz­pa­la Two­je ciało niczym pro­mienie słońca o świ­cie, us­ta które niczym ro­sa koją i orzeźwiają, spoj­rze­nia niczym wschodzące słon­ce, tak we­sołe i prze­pełnione miłością- pre­zent na początek dnia od oso­by która Cię kocha.'' 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 lipca 2010, 23:10

Jej oczy zapłaka­ne z resztka­mi nadziei,
wpat­rzo­ne w we­sołe is­kier­ki je­go wiary. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 września 2010, 18:51

Gdy słońce… II

Gdy słońce w let­nie gorące dni
Położy się i za ho­ryzon­tem słod­ko śni
Po­zos­ta­wia og­rzaną wcześniej ziemie
No i również kwiaty, trawę i kamienie

A gdy po całej no­cy przed budzącym świ­tem
Słoneczko nie zdąży dogrzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 marca 2012, 12:59

Zły sen...

Więdną kwiaty we wspólnie ku­pionych wazonach
We­sołe ak­wa­rele na ścianach już nie ra­dują duszy
Nie cieszą pow­ro­ty po ciężkim dniu do domu.
Ta­ka pus­tka…ta­ka cisza…,że aż bolą uszy…

Ser­ce łopocze jak ptak skrzydłem śmier­telnie zranionym…
Us­ta pytają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 stycznia 2011, 09:42

Gdzie się podziały te szkla­ne do­my... szcze­re uśmie­chy i we­sołe twarze? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 listopada 2010, 21:21

x x x

słońce świeci w
Two­je oczy
te­raz uka­zują całą
prawdę - 
sza­ry od­cień szczęścia
z które­go wychodzą
niebies­ka­we pasma
miłości.

słońce gładzi palcem
Twój za­rośnięty policzek,
lu­bisz to uczucie
tros­ki, zadbania.

na us­tach ma­luje Ci się
uśmiech, głęboki
szcze­ry.

ser­ce Twoje
śpiewa o miłości
bezgranicznej
wytrwałej.

bie­rzesz głębo­ki od­dech,
za­mykasz oczy.

wszys­tko w To­bie usypia.

ot­wieram małe,
we­sołe ogniki,
z których łzy wypływają
w po­goni za szczęściem.

sen, piękny sen.

i niec­ny powrót
do rzeczywistości. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 lutego 2012, 10:29

SMUTNA CHMURO

Smut­na chmuro,
nie pat­rz tak ponuro.

Nie smuć się,
że cię skała poszarpała.
Nie chcę,
żebyś mi się rozpłakała.

Roz­pogódź się.
Przejaśnij.
Ustąp.
I sobą -jak miękką chustą-
przet­rzyj słońce-
we­sołe lustro.

® by Mrs Vercetti 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 10 sierpnia 2015, 12:44

Po co choremu...

Po co choremu…

Po co cho­remu człowieko­wi kłótnie polityków
Bez­sens ich dziw­nych światów
Ból i cierpienie
Ko­lej­ki do re­jes­trac­ji
Le­karze z ich dłońmi do­tykający­mi ciała
I dusza cierpi
Całe ko­lej­ki po­dob­nych ludzi
Stres i skupienie
Kłótnie i przek­leństwa na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 24 lutego 2013, 12:50

- Wiesz, mo­ja wiara w ludzi, mo­ja naiw­ność w da­waniu im ko­lej­nych szans... To je­dyne cechy, których bym się poz­była - łzy płynęły po jej po­liczkach. Nie pot­ra­fiła, a może nie chciała [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 września 2009, 21:49

Kiedyś wios­na roz­kwitła wśród zimy
Sza­ry świat ktoś mi ko­lora­mi pomazał
Por­wał ser­ce na we­sołe miasteczko
Na­wet ptaków król kiczem uszu naszych ka­tować zabronił...

Pękło lus­tro szczęścia, ktoś ka­mieniem brud­nym w nie rzucił
Ktoś, lecz to two­je us­ta za­biły matkę głupiemu
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 października 2011, 01:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:38fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 13:18nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 13:16fyrfle wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:002010 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

dzisiaj, 12:58Outside i Non­sza­lan­cja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Niedość, że dość

dzisiaj, 12:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są góry...  

dzisiaj, 12:50Starlight. sko­men­to­wał tek­st Człowiek, to fas­cy­nująca is­to­ta, [...]

dzisiaj, 12:47Starlight. sko­men­to­wał tek­st Być po­nad­to co nas [...]

dzisiaj, 12:45Starlight. sko­men­to­wał tek­st placebo.