Wyszukiwarka: stara miłość nie rdzewieje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sta­ra miłość nie rdze­wieje — zgromadziliśmy 165500 tekstów.

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. 

cytat
zebrał 367 fiszek

Praw­dzi­wy przy­jaciel to dob­ry złodziej, który zaw­sze sta­ra się uk­raść nasze prob­le­my i smutki. 

myśl dnia z 22 września 2013 roku
zebrała 285 fiszek • 2 maja 2010, 08:47

Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2010 roku
zebrał 276 fiszek

Miłość nie umiera.
Ona tylko
zmienia zamki. 

aforyzm dnia z 28 kwietnia 2015 roku
zebrał 230 fiszek • 28 listopada 2011, 19:24

Sprawdźmy obecność

Zaufa­nie? - Jestem!
Nadzieja? - Obecna!
Szcze­rość? - Jest!
Miłość? miłość?! miłości zno­wu nie ma.. 

myśl
zebrała 218 fiszek • 8 lutego 2010, 18:43

Nig­dzie nie ku­pisz szczęścia, miłość da­je je gratis. 

cytat dnia z 18 lutego 2015 roku
zebrał 204 fiszki

Sta­ra miłość nie rdze­wieje, ona tyl­ko pok­ry­wa się mchem...* Na ja­kiś czas. 

myśl
zebrała 173 fiszki • 6 grudnia 2010, 15:01

Gdy mężczyz­na czu­je się zag­rożony lub przes­taszo­ny, sta­ra się prze­nieść te­mat roz­mo­wy z płaszczyz­ny ser­ca na płaszczyznę ro­zumu, żeby móc wyg­rać na ar­gu­men­ty i nie stra­cić kontroli.

??? 

myśl
zebrała 157 fiszek • 19 lutego 2011, 16:37

Miłość to nie sadzon­ka , prze­sadzić się nie da. 

aforyzm
zebrał 148 fiszek • 21 lipca 2011, 10:49

kiedy miłość zagląda w oczy
nie py­ta o kolor
spojrzenia 

myśl
zebrała 142 fiszki • 21 maja 2014, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:10Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 23:08JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 22:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:45Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:40karykaturalna sko­men­to­wał tek­st pierwsze sma­ki próby tra­cimy liczby i rachun­ki za­pomi­namy [...]

dzisiaj, 22:38lazurowa sko­men­to­wał tek­st ...i wśród ludzi są [...]

dzisiaj, 22:36jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]

dzisiaj, 22:36Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi