Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 1104 teksty.

i na­wet to spoj­rze­nie two­je smut­ne lubię
kiedy ze złama­nym skrzydłem
wy­body­wasz co głębo­ko schowane
stworzo­ne na miarę wieczności

piękno człowieka

aniele 

myśl
zebrała 310 fiszek • 4 lipca 2013, 22:47

Lu­bię tę aurę ciem­ności, która go otacza. Lu­bię je­go twarz, smut­ne oczy. Jest dziw­nie piękny, niczym noc bez gwiazd. 

cytat
zebrał 265 fiszek

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wte­dy — swoje
Smut­ne, zdziwione,
Bar­dzo otworzysz. 

cytat dnia z 17 maja 2014 roku
zebrał 262 fiszki

To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. 

cytat dnia z 24 października 2010 roku
zebrał 199 fiszek

Są słowa mądre, perły zrodzo­ne z myśli, które w pa­mięć ludzką na wieki za­padają,…ale są też słowa piękne i choć to tyl­ko źródla­ne ka­myki, swoją pros­totą i ciepłem smut­ne ser­ca uskrzydlają. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 2 listopada 2010, 06:28

To smut­ne, gdy za­miast ra­zem żyć, tyl­ko wspólnie dzieli­my życie. 

aforyzm dnia z 29 lipca 2014 roku
zebrał 194 fiszki • 25 marca 2011, 17:38

Świado­mość miłości bez wza­jem­ności jest, dla duszy cier­piącej w ot­chłani niemożli­wych marzeń, zbyt rzeczy­wis­tym.. Bólem niewy­powie­dzianej tęsknoty.

Ja­kie to smut­ne, że ktoś, dla ko­go zro­biłbyś wszys­tko, nie zro­bi dla Ciebie nic.. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:41

Smut­ne, kiedy człowiek za­myka się w klat­ce uro­jeń o włas­nej doskonałości,
a dusza skrzy­pi z bra­ku ciepła. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 25 stycznia 2013, 10:05

Smutne.
Co­raz częściej na­wet nie wiemy ja­kie marze­nia mają na­si bliscy...20.08.10r. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 20 sierpnia 2010, 21:43

Cho­ler­ny ucisk w klat­ce pier­siowej, smut­ne oczy, uda­wany uśmiech, pow­ra­cające uczu­cie za­gubienia i bez­radności, znasz to? 

myśl
zebrała 124 fiszki • 3 kwietnia 2010, 12:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:51PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Z Pa­ladi­nym sie całowa­nam. [...] 

dzisiaj, 23:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:48skorek sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]

dzisiaj, 23:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 23:47Paladin sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 23:46karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

dzisiaj, 23:46amel. sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]