Wyszukiwarka: przykrość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyk­rość — zgromadziliśmy 205 tekstów.

Rozterki...

Ser­ce jak bańka mydlana
pękło wraz z marzeniami
i tyl­ko cisza została
i łzy...po­między nami.

Choć...twarz wys­ta­wiam do słońca
do je­go...ciepłych promieni
wie­działam gdzieś w głębi duszy
że...nie ukoi katuszy.

Nic przez­nacze­nia nie zmieni.
Wiatr nie roz­wieje smutku.
Słońce łez nie osuszy bo...
płyną wciąż płyną bez skutku.

A Ty? Sil­ny i niewzruszony
jak­byś był uczuć pozbawiony.
Dziel­nie...słabości ukrywasz.
W obojętności się skrywasz.

Po­win­nam była się przyzwyczaić
choć każda przyk­rość bar­dziej boli.
Szczędzi mi życie dro­biny słodkości
za to...nie szczędzi na wiadrze...soli. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 29 kwietnia 2012, 01:01

Nie us­ta­waj w służbie dru­giemu człowieko­wi na­wet wte­dy, gdy doz­nałeś z je­go stro­ny wielu przykrości. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 kwietnia 2011, 19:04

Gdy ludzie spra­wiają mi przyk­rość, czuję ból.
Jed­nak z cza­sem staję się przez to silniejsza. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 października 2010, 18:47

Nic złego...

Za­bierz mnie proszę, choć dro­ga niepewna,
Choć dym z ko­mina, a pa­pier z drewna,
Choć dach ze słomy, a ogród z kwiatów,
Na naszej drodze jest ty­le znaków...
Szyb­ciej i wol­niej i tak bez celu,
Do mety [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 1 kwietnia 2012, 22:44

Nie straszne szcze­rości płynące z ust naj­bliższych. One pew­nością i spo­kojem. Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa pięknie ut­ka­ne, płynące z ust tych ważnych. One naj­bar­dziej bolące i na zaw­sze już z przyk­rością wspominane. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 5 kwietnia 2011, 10:49

Po zer­wa­niu próbu­jemy nawza­jem po­kazać ja­cy jes­teśmy szczęśli­wi bez siebie. A to tyl­ko dla­tego, żeby spra­wić przyk­rość oso­bie, którą się bar­dzo kocha. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 stycznia 2010, 17:49

Za­gadaj do niej - nic nie stra­cisz. Na­wet jeżeli ona wyśmieje cie lub spra­wi ci przyk­rość, znaczy że nie zasługi­wała na ciebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 października 2010, 19:07

Nie wiem jak to opi­sać. Próbo­wałam już wiele ra­zy i mi nie wychodzi, ale strasznie chce Wam to prze­kazać. Proszę o wy­rozu­miałość. :)

Jadąc auto­busem zauważyłam pewną straszą pa­nią. Z jej twarzy wylewała [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 września 2010, 22:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Filtruj wyniki