Wyszukiwarka: palenie zabija

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 1164 teksty.

Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. 

cytat dnia z 21 stycznia 2010 roku
zebrał 372 fiszki

— Kochasz mnie, więc mnie zabijasz?
— Kocham cię i to mnie zabija. 

cytat dnia z 7 czerwca 2009 roku
zebrał 257 fiszek

Jeśli za­bija cię sa­mot­ność stań się dla ko­goś aniołem, ale nie ocze­kuj zapłaty lub cho­ciażby wdzięczności. Czyż sa­mo by­cie aniołem nie jest naj­większym ziem­skim skar­bem dla sa­mot­nej duszy? 

myśl
zebrała 232 fiszki • 19 września 2010, 09:29

... to nie puszka tru­ciz­ny za­bija, lecz jej szczyp­ta do­dana do potrawy... 

aforyzm dnia z 22 lutego 2014 roku
zebrał 197 fiszek • 1 kwietnia 2011, 00:07

Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. 

cytat dnia z 17 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek

' - Jut­ro rzu­cam palenie.
- Od jut­ra się odchudzam.
- Jut­ro to zrobię.
... "

,,Jut­ro"- naj­bar­dziej zap­ra­cowa­ny dzień nasze­go życia. 

aforyzm dnia z 13 listopada 2009 roku
zebrał 192 fiszki • 12 listopada 2009, 16:21

Sa­mot­ność nie bie­rze jeńców: al­bo za­bija, al­bo puszcza wolno. 

cytat dnia z 25 lipca 2010 roku
zebrał 171 fiszek

I na pus­ty­ni burza za­bija ciszę. 

myśl dnia z 28 czerwca 2015 roku
zebrała 163 fiszki • 19 września 2010, 17:20

Niepew­ność za­bija smak na­wet ulu­bionej pot­ra­wy . 

aforyzm dnia z 22 stycznia 2011 roku
zebrał 141 fiszek • 4 stycznia 2010, 15:13

Nic tak nie za­bija cza­su jak książka. 

cytat dnia z 23 czerwca 2013 roku
zebrał 137 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:08JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 22:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:45Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:40karykaturalna sko­men­to­wał tek­st pierwsze sma­ki próby tra­cimy liczby i rachun­ki za­pomi­namy [...]

dzisiaj, 22:38lazurowa sko­men­to­wał tek­st ...i wśród ludzi są [...]

dzisiaj, 22:36jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]

dzisiaj, 22:36Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:33lazurowa sko­men­to­wał tek­st Mogłabym zniknąć. Na dzień, [...]