Wyszukiwarka: palenie zabija

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 47 tekstów.

Pa­lenie za­bija - czy­ta ten na­pis codzien­nie, a jej płuco da­lej więdnie... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 26 maja 2011, 19:58

Spalone mosty glinianego ludzika

ja­ram się tobą
jak czer­wo­nym Marlboro
palę, rozpalam
wzniecam, podpalam
ni­koty­nowe uzależnienie?
nie, ludzka głupota

ga­sisz mnie jed­nym zdaniem
z pier­wszej lep­szej paczki
pros­tym cho­ler­nie - "Pa­lenie zabija"
spa­lam się w po­piół rozgoryczony
rak myśli zżera mnie od środka
wszak jes­tem zgniecionym kiepem
na dnie gli­nianej popielniczki*

______________________________________
*bluszczem spo­wita, bo nic tak nie leczy jak zioła

z se­rii etapów połama­nego ludzika 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 września 2011, 09:31

Po raz pier­wszy na­pis na pa­piero­sach "pa­lenie za­bija " brzmiał jak obiecująca zachęta.* gdzieś przeczy­tałam nie wiem gdzie. ;) 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 maja 2010, 11:07

Taka cisza jak ta....

Cisza...ro­sa na trawie....
I ja w tej ciszy stojąca
niczym posąg smutku
i znów życie dało mi po kościach
nies­podziewa­nie przyszło coś
co zas­koczyło mnie do głębi
wśród ciszy i ro­sy łąk
płyną me krwa­we łzy
jak war­tki po­tok... tak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 27 września 2012, 19:51

Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu

Czy­tam i nie męczy mnie
wbi­janie ko­lej­ne­go gwoździa
w trumnę, której nig­dy nie zobaczę.

To nic, że niewygodna.
Z no­gami do przodu
wszys­tko będzie wy­dawać się proste.

Bez pud­ru wto­pię się w ścianę
i nig­dy nie zblednę w twoich oczach.

Bo prze­cież... ktoś mu­si pamiętać,
że za­bijałam się co dzień, wra­cając z kios­ku ruchu. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 lipca 2011, 00:00

Lubię, gdy...

Lu­bię, gdy deszcz jesienny
Z kącików oczu mi wypływa
I drąży w skórze tunel
Ciem­ny, bez­kres­ny

Lu­bię, gdy la­wa
Z ran roz­dra­panych tryska
I pa­li ciało me poranione
Zas­ty­ga, przywiera

Lu­bię, gdy słowem
Ra­nisz mnie, zabijasz
Nie wiem, czy rodzę się na nowo
Czy też bez­powrot­nie umieram

I lu­bię ten ból, strach, ciężar istnienia
Bo prze­cież człowiek nieśmiertelny
Z każde­go cier­pienia wyłuska
Kil­ka wersów i cichych westchnień 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 kwietnia 2012, 22:05

Pa­lenie za­bija... ale po jed­nym pa­piero­sie nie umieram, więc co mnie nie za­bije to mnie wzmoc­ni! ;) 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 kwietnia 2010, 21:08

Czarny Rycerz na Czarnym Rumaku

Czar­ny Ry­cerz na Czar­nym Rumaku
Ogień ma w oczach, niez­gasłe pew­ności!
Choć sam by­wa w ciem­ności i ra­dości braku
Pot­ra­fi za­bijać w imię swej jas­ności!

Bo za swą nadzieję do piekła zejść może
I nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 kwietnia 2012, 00:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Filtruj wyniki