Wyszukiwarka: niewypowiedziane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niewy­powie­dziane — zgromadziliśmy 981 tekstów.

Proszę, zmyj ze mnie ten egoizm.

Stworzyłem Cię w naj­sa­mot­niej­szą noc, wy­puszczając z ust smugę tańczące­go dy­mu. Marzyłem, tkając nie­rzeczy­wis­tość nićmi zszar­ga­nych serc. Cienie tańczące na bla­dawych ścianach domów, śledziły każdy ruch mo­jej dłoni, gdy na­dając Ci kształt, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 13 fiszek • 2 września 2012, 20:12

Bierz od­po­wie­dzial­ność za wy­powie­dziane słowa. Życie to nie in­ternet , nie jes­teś anonimowy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 czerwca 2011, 00:41

Mi­lion słów wy­powie­dzianych niepot­rzeb­nie nie zastąpi się słowem "Przepraszam",..., 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 maja 2011, 13:24

Kłam­stwo od­kry­te w przyszłości ra­ni dot­kli­wiej, niż praw­da wy­powie­dziana na sa­mym początku. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 listopada 2011, 15:48

stał się moim ideałem przez pier­wsze wy­powie­dziane do mnie słowo. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:53

Jeśli miarą głupo­ty jest ilość wy­powie­dzianych głup­stw, to ze zwierząt głup­sza od człowieka może być je­dynie papuga. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2012, 16:21

Cza­sami tak bar­dzo chciałbym cofnąć wy­powie­dziane słowa, nies­te­ty jest już za późno, nig­dy nie będę tą samą osobą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 grudnia 2011, 16:16

Rozepnij mnie...

...jes­tem wciąż ta samą dziewczyną
może troche bar­dziej spokojną
a ser­cu burza ta niepew­nośc jutra
spieta jes­tem jak agrafka
a by­wają ta­kie chwi­le,ze dusze sie sa­ma w so­bie
chce krzyczeć a nie mogę
żem roz­piąc sie chciała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 stycznia 2013, 10:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Filtruj wyniki