Wyszukiwarka: niewypowiedziane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niewy­powie­dziane — zgromadziliśmy 981 tekstów.

Pustka....

W pus­tym po­koju...pus­te krzesło...

Zam­knęłam w marze­niach mój świat
Był pełen ko­lorów i słów niewypowiedzianych
Z tęsknotą dziś jes­tem za pan brat
Wspom­nieniem oczu...tak bar­dzo kochanych

W pus­tym po­koju...pus­te krzesło...

A szczęście było przy mnie tak blisko
Na wyciągnięcie [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 listopada 2011, 11:27

* * *

Ciem­na cisza drży między naszy­mi wargami
Chaos niewy­powie­dzianych myśli dręczy serca
Cóż mówić, kiedy słowa są zbyt płytkie
Nie wy­rażą nic, a zra­nią czys­te milczenie
Tyl­ko oczy, w nich wi­dać duszę. I miłość.
Niewy­mowną, naj­szczer­szą, bez [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 lutego 2012, 18:29

* * *

Za rzeką nies­pełnionych obietnic
Za pus­ty­nią słod­kich kłamstw
Za oceanem niewy­powie­dzianych uczuć
Za górą ze wszys­tkich draństw

Za setką złych przymierzy
Za mi­lionem ra­niących słów
Za ty­siącem upokorzeń
Za bez­li­kiem nie wyśnionych snów

Za zasłoną ze śle­pych spojrzeń
Za mu­rem z wyz­nań fałszywych
Za fosą z prze­lanej goryczy
Za prze­paścią uśmiechów zdradliwych

Za ga­lak­tyką bez­dusznych serc
Za bez­miarem szans niewykorzystanych
Za hu­raga­nem ze stra­ty honoru
Za wąwo­zem planów zapomnianych

By­liśmy my
Ja i Ty. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 czerwca 2011, 21:33

Słowa wy­powie­dziane bez emoc­ji nic nie znaczą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 kwietnia 2011, 13:06

Bierz od­po­wie­dzial­ność za wy­powie­dziane słowa. Życie to nie in­ternet , nie jes­teś anonimowy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 czerwca 2011, 00:41

Mi­lion słów wy­powie­dzianych niepot­rzeb­nie nie zastąpi się słowem "Przepraszam",..., 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 maja 2011, 13:24

Kłam­stwo od­kry­te w przyszłości ra­ni dot­kli­wiej, niż praw­da wy­powie­dziana na sa­mym początku. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 listopada 2011, 15:48

stał się moim ideałem przez pier­wsze wy­powie­dziane do mnie słowo. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Filtruj wyniki