Wyszukiwarka: miłości

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 13414 tekstów.

naj­piękniej­sza dek­la­rac­ja miłości nie gwa­ran­tu­je jej wieczności... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 10 kwietnia 2011, 18:57

Piękną cechą miłości, jest bez­wa­run­ko­we zniżanie się... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 14 listopada 2012, 23:06

Od­ległość - sku­teczna mor­der­czy­ni miłości. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 17 listopada 2010, 17:22

Z miłości od­da­je się myślom. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 14 września 2011, 10:01

Słysząc szep­ty miłości, krzycz ze szczęścia... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 9 sierpnia 2010, 12:11

Miłości nie przeczy­tasz od des­ki do deski. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 3 sierpnia 2010, 15:05

Trochę miłości, uczy­ni z Ciebie poetę 

myśl
zebrała 65 fiszek • 15 czerwca 2011, 23:20

Dla miłości war­to ro­bić rzeczy szalone. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 12 maja 2010, 11:42

Cieka­wość jest jedną z wielu pułapek miłości. 

cytat
zebrał 64 fiszki

To przez przy­pad­ki są miłości prawdziwe... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 9 listopada 2010, 01:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:43jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:42shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziś wszys­tkie książki na­dają [...]

dzisiaj, 13:40jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st tuż tuż

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma [...]

dzisiaj, 13:32karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Feministka, to nie kuchar­ka, [...]

dzisiaj, 13:32shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:29M44G sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]