Wyszukiwarka: miłości

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać. 

cytat dnia z 27 lipca 2011 roku
zebrał 80 fiszek

Praw­dzi­wa miłość jest chy­ba samą tęsko­notą i pragnieniem. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Nie, ta sztuczka się nie uda... Jak można wytłumaczyć pra­wami che­mii i fi­zyki tak ważny biolo­giczny fe­nomen, ja­kim jest pier­wsza miłość. 

cytat
zebrał 75 fiszek

Tyl­ko miłość może wyk­luczyć używa­nie jed­nej oso­by przez drugą. 

cytat
zebrał 75 fiszek

Nieśmiałość to wdzięk i za­pach miłości. Między in­ny­mi można ją po tym rozpoznać. 

cytat
zebrał 74 fiszki

Nie ma bar­dziej szcze­rej miłości niż miłość do jedzenia.

The­re is no sin­ce­rer lo­ve than the lo­ve of food. (ang.) 

cytat dnia z 19 listopada 2013 roku
zebrał 72 fiszki

Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach. 

cytat
zebrał 72 fiszki

Czy is­tnieje coś gor­sze­go niż miłość brzyd­kiej ko­biety? Ow­szem – przy­jaźń pięknej kobiety. 

cytat
zebrał 72 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki