Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 5201 tekstów.

Marze­nia i sny zaw­sze sa na jawie. 

myśl

Trze­ba wal­czyć o swo­je marze­nia, ale trze­ba też wie­dzieć,że nasze marze­nia mogą być też czyimiś marze­niami. Nie bądźmy egoistami. 

myśl • 11 marca 2010, 19:39

Naj­większe marze­nia rodziców, często niszczą ich włas­ne dzieci. 

myśl

Sny,myśli,marze­nia...to Wszys­tko Złudzenia 

myśl

Wiel­kie Marze­nia. Wciąż były po­za jej zasięgiem... 

myśl • 14 listopada 2012, 22:37

Gdy two­je marze­nia się kończą, two­je życie się kończy... 

myśl • 5 stycznia 2014, 00:14

W le­sie pełnym szeptów i uk­ry­tych myśli pocho­wałam swo­je marzenia… 

myśl • 29 czerwca 2012, 15:05

War­to marzyć bo z biegiem cza­su marze­nia stają sie rzeczywistościa!!! 

myśl • 23 sierpnia 2010, 12:05

Spełniając śle­po swo­je marze­nia, nie za­pom­nij nig­dy o przyjaciołach. 

myśl • 21 czerwca 2012, 17:57

Jeśli Two­je marze­nia nie do­tyczą ludzi, mo­zesz wszystko. 

myśl • 1 września 2015, 14:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:03Niusza sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 14:00shulag sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:56Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 13:45Cris sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 13:35Niusza sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 13:34Niusza sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 13:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy stu­diując zao­cznie można [...]