Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

marzenia

Ile ra­zy o tym myślę, ile ra­zy głowię się
Ty­le ra­zy nic już nie wiem, ty­le ra­zy zni­kam gdzieś.
Po co były mi te smut­ki? Po co były mi te łzy?- by użalać się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2010, 23:03

Marze­nia,marze­niami, a świat real­ny i tak jest przed nami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Pew­ne są tyl­ko marze­nia... niepew­ne na­tomiast jest spełnienie ich... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

*...weźmy np. marze­nie o czymś nie osiągal­nym, o czymś co byśmy chcieli a mi­mo to i tak te­go nie bedzięmy mieli. Po co niepot­rzeb­nie się łudzic sko­ro marze­nie jest ska­zane na niepowodzenie...
#...a to na przykład, o czym tak marzysz, że te­go nie będziesz miała??
*...nie che o tym pi­sac, marze­nia gu­bią i tyle
# no dob­rze, trud­no, rozumiem
* Sko­ro ro­zumiesz to po co za­dajesz niepot­rzeb­ne py­tania ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Marze­nia się spełniają dla­tego war­to je miec 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Dziewięć pun­któw przez które um­rzeć może na­wet najzdrow­sza osoba:
1. Gdy opuszcza nas blis­ka osoba
2. Gdy kocha­my bez wzajemności
3. Gdy masz marze­nia które nig­dy się nie spełnią
4. Gdy przy­jaciel cier­pi a Ty nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Bo marze­nia się spełniają, tyl­ko trze­ba mieć nadzieję, a ona umiera ostatnia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Te­raz jest tak, jak kiedyś marzyłam
żeby nie było. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki