Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Życie a marzenia

- Nie po­doba mi się to!
- Co?
- Życie! To miałobyć mo­je życie! Miałam po­lecieć na księżyc, miałam zwie­dzić Pa­ryż na tym, nędznym, wy­marzo­nym czer­wo­nym sku­terze. Miałam krzyczeć na kon­cercie systemu! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 stycznia 2011, 22:21

Marze­nia są tyl­ko dla głupców. Ludzie in­te­ligen­tni nie poz­wa­lają so­bie na ucieka­nie w sen­ne uro­jenia. To prze­cież stra­ta czasu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2009, 16:36

żałuje bra­ku obecności
w ser­cu twym
w swoim zna­lazłem miejsce
gdzie złożyła byś wszys­tkie swe nadzieje i marzenia
a ja dzien po dniu spełniał bym kaz­de z nich... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Marze­nia nie istnieją.
Są one je­dynie ludzkim tworem,
wy­mysłem spod ciem­nej gwiazdy,
są by da­wać marną nadzieję
ta­kim jak ja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 września 2009, 22:17

Wiesz dlacze­go życie płynie szyb­ciej niż byś chciał..?
A chwi­la nie zat­rzy­muje się w miej­scu, tyl­ko bieg­nie szyb­ciej niż wiatr..?
Wiesz dlacze­go czas leczy ra­zy, lecz ser­ca, które pękło na pół nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 października 2009, 01:14

marzenia

Ile ra­zy o tym myślę, ile ra­zy głowię się
Ty­le ra­zy nic już nie wiem, ty­le ra­zy zni­kam gdzieś.
Po co były mi te smut­ki? Po co były mi te łzy?- by użalać się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2010, 23:03

Marze­nia,marze­niami, a świat real­ny i tak jest przed nami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Pew­ne są tyl­ko marze­nia... niepew­ne na­tomiast jest spełnienie ich... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki