Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Marze­nia się spełniają dla­tego war­to je miec 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Dziewięć pun­któw przez które um­rzeć może na­wet najzdrow­sza osoba:
1. Gdy opuszcza nas blis­ka osoba
2. Gdy kocha­my bez wzajemności
3. Gdy masz marze­nia które nig­dy się nie spełnią
4. Gdy przy­jaciel cier­pi a Ty nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Bo marze­nia się spełniają, tyl­ko trze­ba mieć nadzieję, a ona umiera ostatnia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Te­raz jest tak, jak kiedyś marzyłam
żeby nie było. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Z każdym dniem ucząc się trud­nej sztu­ki jak przetrwać
Jak w mieście wyg­rać, by do­rosnąć nie tyl­ko w myślach
By na ko­niec mi­mo wszys­tko móc powiedzieć
Że dzięki marze­niom zbu­dowałem coś i stałem się mężczyzną

- Fe­nomen - Marzenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Zgubić Marzenia

Kochałam Zy­cie Bo Byłeś na Nim
Ty Dla Mnie Ty...Jedyny....
Ale Ty pot­ra­fiłeś Odeb­rać mi Marzenia...
Nie Zaufam Już Nikomu....
Bo To Ja żyłam Dla Ciebie...
Nie Mogę Uciec Przez życiem
Bo Naj­pierw Musze Je Pokonać...
Te­raz Już Wiem Ze Najgłębiej Patrzą
Oczy Które Naj­więcej Płakały...
Czy W Moim Ser­cu Jest Wystarczająco
Dużo ban­daży żeby opat­rzyć wszys­tkie rany...
Proszę O Jedno...
Jeśli myślisz ze mnie Już nie ma...
Po­myśl Cza­sem Ze Byłam... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2010, 20:09

tęskno­ta og­ra­nia mnie co noc
chciałabym mieć taką moc
co by mnie prze­niosła do Ciebie
czułabym spokój, byłoby mi jak w niebie..

czuję ciepło Twoje
pat­rzę w oczy Twe
wreszcie jes­teś blis­ko mnie
nie wierzę w to ... może śnię..

pstryk
marze­nia znikają
lecz na­dal są ludzie, którzy się kochają 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Cieszę się...
...bo jest Ktoś, przy kim mogę być sobą.
Mogę opo­wiadać o moich marzeniach,
prag­nieniach i nadziejach, a także
o zwa­riowa­nych pomysłach.
Mogę płakać i śmiać się głośno.
Mogę prze­toczyć się przez pokój
w sza­lonym tańcu.
Mogę być szczęśliwy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2009, 13:21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki