Wyszukiwarka: mały książe

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mały książe — zgromadziliśmy 1696 tekstów.

Bo um­rzeć to zbyt mały powód, żeby przes­tać kochać. 

cytat dnia z 3 lutego 2010 roku
zebrał 309 fiszek

Spon­ta­niczność udźwig prze­widy­wal­ności może ma i mały…
Lecz pot­ra­fi więcej ucie­chy przy­nieść, niźli plan doskonały.
 

aforyzm
zebrał 211 fiszek • 2 marca 2011, 07:29

Aniel­skim ciepłem
czy­nić choćby mały cud
ser­ce kruszeje 

haiku
zebrał 187 fiszek • 5 marca 2014, 01:00

Kiedy byłem mały, zaw­sze chciałem dojść na ko­niec świata. 

cytat
zebrał 162 fiszki

Mały szept su­mienia, a roz­miar mętli­ku w głowie nieokreślony. 

myśl dnia z 25 września 2012 roku
zebrała 142 fiszki • 1 czerwca 2010, 07:55

Zaz­drość to ta­ki mały drań, który piórkiem chci­wości łas­kocze nasze ego. 

myśl dnia z 24 maja 2015 roku
zebrała 137 fiszek • 16 października 2010, 13:46

Dziec­ko - mały człowiek, a da­je ty­le siły i chęci do życia tym dużym... 

myśl
zebrała 137 fiszek • 11 września 2010, 16:23

Co dziś,
po­wie­działby Mały Książę? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 28 stycznia 2010, 14:42

Każde ciepłe słowo odziane Twoją barwą głosu... to ta­ki mój mały, pry­wat­ny wschód słońca. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 10 kwietnia 2011, 02:37

Sta­wiać so­bie wy­sokie wy­maga­nia. Mały ideał nicze­go nie stworzy. Dzi­siej­szy ideał człowieka to wzór śred­niości, prze­ciętności i tzw. normalności. 

cytat dnia z 13 września 2010 roku
zebrał 118 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:32Badylek sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 07:20wegota sko­men­to­wał tek­st Ludzie za­kom­plek­sieni czer­pią pożywkę [...]

dzisiaj, 07:08tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wygra każdy wyścig w [...]

dzisiaj, 06:30M44G sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 06:26M44G sko­men­to­wał tek­st Only God con jud­ge [...]

dzisiaj, 05:51lajajaj sko­men­to­wał tek­st Naiwna zno­wu się złapała [...]

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]