Wyszukiwarka: dzień świra

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień świ­ra — zgromadziliśmy 10435 tekstów.

Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­lera jasna. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2010 roku
zebrał 456 fiszek

Noc uza­leżnieniem od myśli,
dzień od słów... 

aforyzm dnia z 16 grudnia 2010 roku
zebrał 248 fiszek • 29 sierpnia 2010, 15:17

bo każdy ma ta­ki dzień, że chciałby cofnąć czas.. 

myśl
zebrała 180 fiszek • 16 stycznia 2011, 15:53

No­wy Rok - je­den dzień, a do­daje nam cały rok. 

aforyzm dnia z 31 grudnia 2015 roku
zebrał 178 fiszek • 1 stycznia 2011, 03:05

W no­cy wszys­tko zda­je się lżej­sze, dopóki dzień nie zaświ­ta ciężarem. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 10 lutego 2014, 06:16

Je­den dzień po­kazu­je możli­wości, nie zmienia życia. 

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 6 stycznia 2011, 18:58

Bez­myślny dzień to stra­cony dzień. 

cytat dnia z 15 maja 2010 roku
zebrał 131 fiszek

Nikt nie sta­je się ani wiel­kim grzeszni­kiem, ani wiel­kim świętym z dnia na dzień... 

aforyzm dnia z 21 marca 2012 roku
zebrał 129 fiszek • 19 kwietnia 2011, 00:09

Kiedy dzień przy­nosi roz­cza­rowa­nie, noc by­wa ukojeniem. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 13 lipca 2013, 17:41

Kto chce się wzbo­gacić za dzień, będzie wi­siał za rok. 

cytat dnia z 14 listopada 2010 roku
zebrał 122 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:10Akerin sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 07:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wywiesiliśmy biało - czer­woną [...]

dzisiaj, 06:54LunaLove sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 06:29shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 06:28scorpion sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 06:26scorpion sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 06:25scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 06:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 06:06shulag sko­men­to­wał tek­st `lista

dzisiaj, 05:40magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Tobie