Wyszukiwarka: zycie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zy­cie — zgromadziliśmy 326 tekstów.

glow­na przyczy­na sa­moboj­stw jest zycie 

myśl
zebrała 101 fiszek • 1 czerwca 2010, 13:09

mys­le­nie ro­bi in­te­ligen­tnym , zy­cie madrym 

myśl
zebrała 85 fiszek • 30 maja 2010, 20:56

Spot­ka­lis­my sie tyl­ko na mo­ment ale bedziemy sie pa­mietac ca­le zycie 

myśl
zebrała 65 fiszek • 11 maja 2010, 08:44

-Kochasz mnie?
-Kocham. Nad zycie.
-A jak wyob­ra­zasz so­bie naszą przyszłość?
-Nie wiem, mo­ja wyob­raznia nie siega tak da­leko, ale wiem jed­no. Nie widze kon­ca nasze­go zwiaz­ku. Jest on zbyt od­da­lony badz wrecz niemozliwy.


roz­mo­wa autentyczna
[2ty­god­nie po tej roz­mo­wie
us­lysza­lam ze ko­niec z nami] 

myśl
zebrała 61 fiszek • 23 listopada 2009, 17:01

Nie ma dla mnie cze­gos ta­kiego jak wy­pada lub nie wy­pada i co ludzie po­wie­dza.To mo­je zy­cie i za po­pel­nione ble­dy od­po­wiadam tyl­ko ja.Ty wy­bierasz czy zy­jesz pod dyk­tando pub­liczki czy zy­jesz tak jak Ty chcesz . 

myśl
zebrała 55 fiszek • 17 października 2010, 13:12

Zy­cie jest jak skok z tram­po­liny,spa­dajac uwa­zaj,ze­by nie po­lamac kregoslupa. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 12 sierpnia 2010, 19:58

Cza­sem roz­mo­wa z niez­na­jomym mo­ze przew­ro­cic zy­cie do go­ry nogami. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 sierpnia 2010, 09:28

Dzis jes­tes os­tatni,ale to nie znaczy,ze jut­ro nie bedziesz pier­wszy.Cho­ciaz ludzie be­da pro­bowac Cie do­lowac i wma­wiac,ze nic jes­tes niewar­ty,nie pod­da­waj sie,tyl­ko od Two­jej wew­net­rznej si­ly i sa­moza­par­cia za­lezy jak po­toczy sie Two­je zycie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 października 2010, 12:51

Zy­cie Cie nie roz­pie­szcza,ale mi­mo wszyt­ko zos­ta­jesz so­bie i nie pod­da­jesz sie .Wiesz co lu­bie w To­bie naj­bar­dziej,ze swoim op­ty­miz­mem i us­mie­cham za­razasz in­nych ludzi i niech tak juz zostanie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 marca 2011, 14:35

Zy­cie - jed­na czys­ta kar­tka z pośród wielu, która na­biera znacze­nia, do­piero gdy zos­ta­nie wy­pełniona właści­wym cha­rak­te­rem pisma... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 lipca 2010, 12:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:07M44G sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 18:06M44G sko­men­to­wał tek­st -Co to jest pus­tka. [...] 

dzisiaj, 18:02bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 17:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:59M44G sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:41Starlight. sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 16:59karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ulubione zajęcie Po­laka - [...]