Wyszukiwarka: zycie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zy­cie — zgromadziliśmy 282 teksty.

glow­na przyczy­na sa­moboj­stw jest zycie 

myśl
zebrała 101 fiszek • 1 czerwca 2010, 13:09

mys­le­nie ro­bi in­te­ligen­tnym , zy­cie madrym 

myśl
zebrała 85 fiszek • 30 maja 2010, 20:56

Spot­ka­lis­my sie tyl­ko na mo­ment ale bedziemy sie pa­mietac ca­le zycie 

myśl
zebrała 65 fiszek • 11 maja 2010, 08:44

-Kochasz mnie?
-Kocham. Nad zycie.
-A jak wyob­ra­zasz so­bie naszą przyszłość?
-Nie wiem, mo­ja wyob­raznia nie siega tak da­leko, ale wiem jed­no. Nie widze kon­ca nasze­go zwiaz­ku. Jest on zbyt od­da­lony badz wrecz niemozliwy.


roz­mo­wa autentyczna
[2ty­god­nie po tej roz­mo­wie
us­lysza­lam ze ko­niec z nami] 

myśl
zebrała 61 fiszek • 23 listopada 2009, 17:01

Nie ma dla mnie cze­gos ta­kiego jak wy­pada lub nie wy­pada i co ludzie po­wie­dza.To mo­je zy­cie i za po­pel­nione ble­dy od­po­wiadam tyl­ko ja.Ty wy­bierasz czy zy­jesz pod dyk­tando pub­liczki czy zy­jesz tak jak Ty chcesz . 

myśl
zebrała 55 fiszek • 17 października 2010, 13:12

Zy­cie jest jak skok z tram­po­liny,spa­dajac uwa­zaj,ze­by nie po­lamac kregoslupa. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 12 sierpnia 2010, 19:58

Cza­sem roz­mo­wa z niez­na­jomym mo­ze przew­ro­cic zy­cie do go­ry nogami. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 sierpnia 2010, 09:28

Dzis jes­tes os­tatni,ale to nie znaczy,ze jut­ro nie bedziesz pier­wszy.Cho­ciaz ludzie be­da pro­bowac Cie do­lowac i wma­wiac,ze nic jes­tes niewar­ty,nie pod­da­waj sie,tyl­ko od Two­jej wew­net­rznej si­ly i sa­moza­par­cia za­lezy jak po­toczy sie Two­je zycie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 października 2010, 12:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Wszystkie
Filtruj wyniki