Wyszukiwarka: zraniona miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zra­niona miłość — zgromadziliśmy 57 tekstów.

Gdy nie ot­rzy­mamy miłości,jes­teśy zranieni.
Gdy nie da­jemy miłości,okaleczamy. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 21 lipca 2010, 10:38

.... niena­wiść to "dziec­ko" zra­nionej miłości... włas­nej miłości... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 15 marca 2010, 08:29

Ko­lej­ne dzi­wac­two Miłości - Ty krwa­wisz, a to ja jes­tem zraniona. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 4 stycznia 2011, 21:12

Z miłością jest tak:
Nie zaw­sze od­wza­jem­niona, często zra­niona, nig­dy nie zro­zumiana i zaw­sze opłaka­na...


In­spi­rac­ja: Żelek.
Dziękuję ;) 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 września 2010, 16:56

tak trud­no uwierzyć
w miłość w naszych sercach
salsę tańczącą
gdy dusze zra­nione mi­nionym wiat­rem miłości
ukoiła przyjaźń
i do­tyk czułości .

a oczy twe błekit nieba kryją
mym swiatem Ty
os­toją Two­ja miłość .! 


Dla Mi­siora ... Kocham Cię .! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 grudnia 2010, 10:58

skle­jone ser­ca przy­jaźni kle­jem, nie ro­zer­wie pod­much żad­nej ludzkiej po­myłki, gdyż tak oto rodzi sie miłość, naj­trwal­szy ma­teriał składający zra­nione ser­ce ... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 8 września 2011, 14:30

Zra­nione miłością ser­ca krzyczą jak sza­lone. A pośród ciszy, w mękach ko­na człowiek. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 23 lutego 2010, 15:34

Niena­wiść jest kwiatem zniszcze­nia, który zra­nieni pielęgnują w so­bie z nieby­wałą miłością. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 września 2010, 16:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki