Wyszukiwarka: zmartwienie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twienie — zgromadziliśmy 196 tekstów.

Prze­cież to, że człowiek nie ma zmar­twień, nie oz­nacza że jest szczęśliwy... 

myśl
zebrała 154 fiszki • 22 maja 2010, 00:14

Chciałabym wrócić do tych chwil, kiedy moim naj­większym zmar­twieniem było, czy zdążę na wieczorynkę... 

myśl dnia z 6 grudnia 2013 roku
zebrała 152 fiszki • 4 maja 2010, 12:08

auten­tyczna roz­mo­wa pod­czas przy­goto­wań Wigilijnych.

- Ma­mo, a nie lecą Ci łzy od tej cebuli.?
- Kocha­nie, jeżeli nasze życie składa się z ciągłych zmar­twień, nerwów i wie­cznych łez to od tak błahych rzeczy łzy nie lecą... 

myśl
zebrała 102 fiszki • 25 grudnia 2009, 20:49

Brak we­ny dos­kwiera, gdy ma się w Życiu sa­me zmartwienia... 

myśl
zebrała 98 fiszek • 13 lipca 2010, 21:40

Uni­kając zmar­twień, do ra­dości - zmie­rza­my instynktownie. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 5 marca 2013, 21:23

Nie rób za­pasów ze zmartwień.
Rób za­pasy z marzeń. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 18 lutego 2011, 08:46

By­wają dni,które nie pachną słońcem,są burzo­we i zachmurzo­ne.W ta­kie dni spróbuj przy­wołać nadzieję uśmie­chem.Wznieś się po­nad zmar­twienia.Kłopo­ty wys­taw za ok­no,niech wiatr je uniesie wy­soko i za­bie­rze w dal. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 28 lipca 2010, 20:56

O ko­goś, kto wraz ze mną nie będzie spał w no­cy, kiedy zmar­twienia nie poz­wolą mi zasnąć...


In­spi­rowa­ne przez ~Tyg­rys i ~eyesOFsoul 

myśl
zebrała 84 fiszki • 28 lipca 2010, 10:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wszystkie
Filtruj wyniki