Wyszukiwarka: zimna suka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zim­na su­ka — zgromadziliśmy 249 tekstów.

Zim­na ko­bieta jest jak wo­da, mu­si się za­goto­wać, żeby puścić parę :-P 

myśl
zebrała 174 fiszki • 15 maja 2014, 21:43

Ref­lek­sja kierowcy

Jak ta­nia dziw­ka stoi pod lasem
niebies­ka su­ka z białym pasem. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 8 lipca 2010, 23:45

Ser­ce sku­lone ze zim­na drży z niespełnienia
cze­ka w kącie uczuć,na no­we sza­ty, na miłość. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 12 maja 2013, 16:27

To ,że ko­bieta nie uga­nia się,za każdy­mi por­tka­mi,wca­le nie oz­nacza,że jest zim­na lub bez ser­ca.Może po pros­tu nie chce roz­mieniać się na drob­ne.Wo­li pocze­kać na ko­goś wyjątko­wego,niż być z by­le kim 

myśl
zebrała 95 fiszek • 22 czerwca 2010, 00:04

Przy­jaciele od­chodzą, ka­wa ro­bi się zim­na, a śnieg to­pi się na ciepłych dłoniach. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 grudnia 2010, 17:13

Cza­sami drżę nie z zim­na, lecz z bra­ku ciepła. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 3 stycznia 2011, 12:50

Prze­rażająco zim­na jest pus­tka po ut­ra­ceniu życiowe­go celu. 

myśl dnia z 12 grudnia 2013 roku
zebrała 85 fiszek • 6 grudnia 2009, 20:48

Prze­raża mnie fakt, jak do­ras­tają dzieci w dzi­siej­szych cza­sach. Idąc z ku­zynką do do­mu, zaczęłam śpiewać "Czar­ny chleb i czar­na ka­wa". Ona zaś po chwi­li włączyła i zaczęła śpiewać piosenkę, w której co dru­gie słowo to: kur*a, su­ka, dziw­ka. Co tak nap­rawdę z nich wyrośnie? 

myśl
zebrała 75 fiszek • 29 maja 2010, 10:01

Stał dobrą godzinę w deszczu, za­nim do­tarło do niego, że drży z zim­na. Z zim­na, czy wzrusze­nia ?Wspo­minał dźwięk jej słów, tak przyk­rych, wys­traszo­nych, ale czy można bać się miłości ?Ro­zumiał, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 maja 2013, 19:54

Z tych różowych

Opo­wiadała różne his­to­ryj­ki. O tym, jak kot wlazł na drze­wo i przy­była straż pożar­na, bo jej ulu­bieniec nie mógł zes­koczyć. O tym, jak to sąsiad­ka ta od wójta, te­go co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 70 fiszek • 8 lipca 2010, 18:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]

dzisiaj, 00:07Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie, niczym ma­neki­ny na [...]

dzisiaj, 00:03Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:56M44G sko­men­to­wał tek­st brakło słów więc ob­liczę deltę [...]

wczoraj, 23:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]

wczoraj, 23:52słoneczniki sko­men­to­wał tek­st drzewo fi­gowe

wczoraj, 23:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:50słoneczniki sko­men­to­wał tek­st ****** *** Mo­tyle - nieme piękno tańczące [...]

wczoraj, 23:49słoneczniki sko­men­to­wał tek­st osładzać życie

wczoraj, 23:48słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Sztandar