Wyszukiwarka: zawiedzenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wie­dze­nie — zgromadziliśmy 358 tekstów.

To,że ktoś cię kiedyś skrzyw­dził,że ukocha­ny za­wiódł,że przy­jaciel zdradził nie jest po­wodem by pa­kować z góry każdą na­pot­kaną is­totę do jed­ne­go wor­ka z nimi.
Al­bo­wiem nig­dy nie wiado­mo czy jut­ro na ro­gu uli­cy nie spot­kasz anioła który jed­nym spoj­rze­niem mógłby od­mienić two­je życie i ofiaro­wać miłość. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 30 kwietnia 2010, 06:31

Przy­jaciel cię nie za­wie­dzie, wróg nie rozczaruje. 

myśl dnia z 16 maja 2014 roku
zebrała 150 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:38

Zna­leźć ko­goś kto użyczy swoich skrzy­deł gdy mo­je zawiodą. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 1 września 2010, 12:35

Wiem przy­jacielu, za­wiodłem cię. Nie mam skrzy­deł, mam duże ręce, chciałem za­garnąć cały świat dla siebie, mam as­pi­rac­je, chciałem być naj­ważniej­szy, mo­je ego cier­pi, gdy jes­teś lep­szy ode mnie. Mam w sobie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 129 fiszek • 21 września 2012, 19:14

...

Nig­dy mnie nie za­wiódł pe­wien zna­ny pan,
mój praw­dzi­wy przy­jaciel - sta­ry Wal­ker Jan. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 3 maja 2010, 20:53

Wyk­rwa­wiam się z przy­wiąza­nia i od­da­nia... Wyk­rwa­wiam się z tej przy­jaźni, bo za­wiódł mnie je­den człowiek... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 9 sierpnia 2010, 20:08

Człowiek może i uczy się na błędach, ale jeśli kocha, to wciąż po­pełnia je­den i ten sam - ufa, choć już ty­le ra­zy się zawiódł... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 16 listopada 2009, 18:25

To podłe uczu­cie, gdy mi­mo obiet­nic ko­lej­ny raz na­waliłam, to właśnie wte­dy, gdy stoję przed osobą, którą za­wiodłam mój wzrok nie może przek­roczyć ba­riery podłogi... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 24 lutego 2010, 15:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Wszystkie
Filtruj wyniki