Wyszukiwarka: zawieść się

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wieść się — zgromadziliśmy 81403 teksty.

Cze­go się nie zna, te­go się nie pragnie. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 17 stycznia 2013, 06:09

Zaw­sze uśmie­chaj się do życia,
prze­cież kiedyś mu­si się zrewanżować! 

myśl
zebrała 152 fiszki • 29 sierpnia 2010, 13:28

Naj­mocniej za­cis­kają się kaj­da­ny wspomnień. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 16 czerwca 2011, 15:56

Sam nie nau­czysz się miłości. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 3 lipca 2013, 04:35

Człowiek się nie zmienia
zmieniają się tylko
narzędzia zbrodni. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 18 lipca 2010, 13:24

Kiedy ser­ce się uśmie­cha, szczęście się śmieje. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 21 stycznia 2013, 04:19

Bo gdy się uśmiecham...
Świat wy­daję się bar­dziej kolorowy... 

myśl
zebrała 123 fiszki • 25 listopada 2009, 18:49

Naj­szczerzej uśmie­chają się oczy. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 28 marca 2011, 09:03

Można się zmęczyć
człowiekiem. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 27 sierpnia 2011, 14:54

War­tość związku zaczy­na się wte­dy, gdy przes­ta­jesz bać się samotności. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 22 listopada 2010, 15:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:59shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 16:48shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:46Radziem wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st ALEJA MOD­RZE­WIOWA - KWIECIEŃ [...]

dzisiaj, 16:43magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Patrzę w odmęty mor­skich [...]

dzisiaj, 16:28shulag sko­men­to­wał tek­st Uczeń jest głup­szy od [...]

dzisiaj, 16:23jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:19Niusza sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]

dzisiaj, 16:16Niusza sko­men­to­wał tek­st dwa słowa