Wyszukiwarka: zapomnieniu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pom­nieniu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Boimy się pa­miętać, a jed­nocześnie nie chce­my zapomnieć... 

myśl
zebrała 146 fiszek • 28 grudnia 2009, 19:14

Są ta­kie oczy, których nig­dy nie zapomnisz. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 3 stycznia 2010, 14:01

Poczu­cie hu­moru poz­wa­la mi za­pom­nieć o powadze,
wte­dy na­wet to, co trud­ne, wy­daje się łatwiejsze. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 13 marca 2010, 11:58

- Już za­pom­niałam jak to jest...
- Co takiego?
- Jak to jest być tak bez­tros­ko i cho­ler­nie szczęśliwą. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 6 kwietnia 2010, 11:44

Kiedyś pop­ro­siłam Bo­ga o miłość, ale za­pom­niałam do­dać, że chciałabym miłość odwzajemnioną... 

myśl
zebrała 120 fiszek • 14 lutego 2010, 15:05

Upadłam.

Zno­wu za­pom­niałam za­wiązać sznurówki. 

myśl dnia z 19 października 2013 roku
zebrała 116 fiszek • 27 grudnia 2009, 11:43

Sztuką nie jest za­pom­nieć i odejść. Sztuką jest prze­baczyć i żyć obok te­go, który pot­ra­fił Cię zranić. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 10 kwietnia 2010, 12:57

... a ja wciąż łudzę się, że Ty tyl­ko za­pom­niałeś, że mnie kochasz... 

myśl
zebrała 114 fiszek • 3 stycznia 2010, 15:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki