Wyszukiwarka: zakochanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­nie — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Za­kocha­nie, ta­jem­nicą jut­ra drżą za­myślo­ne serca. 

myśl
zebrała 242 fiszki • 22 grudnia 2010, 02:03

Byłeś je­dyną osobą, w której mogłabym się za­kochać i to mnie bo­li najbardziej. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 2 maja 2010, 14:20

Przep­raszam, nie chciałam się w To­bie za­kochać, tak wyszło. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 13 grudnia 2009, 20:01

- Prze­cież nie mogę tak po pros­tu iść do niego i po­wie­dzieć mu, że go kocham!
- Dlacze­go?
- Bo wyjdę na idiotkę i głupią.
- Ty już jes­teś głupia, bo się w nim zakochałaś. 

myśl
zebrała 166 fiszek • 18 kwietnia 2010, 12:25

Za­kochać się tak, by wreszcie zro­zumieć czym nap­rawdę jest życie. 

myśl
zebrała 147 fiszek • 6 lipca 2010, 16:34

50 lat ra­zem - to miłość.
5 lat ra­zem - zakochanie.
2 la­ta - zauroczenie.
3 miesiące - nieporozumienie... 

myśl
zebrała 139 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:20

Myślę, że mogłabym mieć 5 żyć. Chodziłabym do 5 różnych szkół, mie­szkałabym w 5 różnych miej­scach, i 5 ra­zy za­kochałabym się w tej sa­mej osobie. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 26 czerwca 2010, 10:11

Nie za­kocha­liśmy się w so­bie, bo nasza przy­jaźń wie­działa o nas dużo więcej, niż ocze­kiwałaby te­go miłość. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 21 lipca 2010, 19:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki