Wyszukiwarka: zakłamani

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zakłama­ni — zgromadziliśmy 79 tekstów.

"praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się w biedzie"
- sta­ra praw­da wie­cznie młoda, w tym zakłama­nym świecie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 stycznia 2010, 20:38

Zakłama­na klat­ka to dom niektórych z nas. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 grudnia 2010, 12:57

Wo­le być sam, niż mieć zakłama­nych przyjaciół... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 lutego 2010, 13:13

Trud­no od­bu­dować wiarę w ludzi po zakłama­nej 'przyjaźni'... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 maja 2010, 20:00

Skąd biorą się fałszy­wi i zakłama­ni ludzie ?
Na początku jest ich gar­stka, po­tem sta­je się ich więcej. Dołączają do nich in­ni ale tak sa­mo fałszy­wi i zakłama­ni ludzie. Chcą się do ko­goś upo­dob­nić i stać się czyjąś ko­pią. Tym spo­sobem tracą swo­je praw­dzi­we ja. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 sierpnia 2010, 21:06

Opo­wiem Ci bajkę. Nie ma ona szczęśli­wego za­kończe­nia, po­nieważ nie jest jedną z wielu pro­duk­cji Wal­ta Dis­neya . Był so­bie chłop­czyk. Mały, pięciolet­ni chłop­czyk którym każdy się zachwa­lał. Mówi­li "spójrz ja­ki On [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 grudnia 2009, 12:47

Z Tobą chciałbym oszu­kać zakłama­ny czas, by nas nig­dy nie pod­mienił lecz zos­ta­wił to co nam dał los.
Dziękuję za wszys­tko, za te chwi­le szczęścia, które z Tobą mam .. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 marca 2010, 18:12

Wo­lałabym w Twoich ra­mionach um­rzeć na końcu świata bez naj­bliższych mi ludzi, niż żyć w tym zakłama­nym świecie bez Ciebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 stycznia 2010, 21:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki