Wyszukiwarka: zaczynam nowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaczy­nam no­wa — zgromadziliśmy 1168 tekstów.

Po­nie­działek. Ko­lej­na okaz­ja, aby zacząć wszys­tko od nowa. 

myśl dnia z 22 października 2012 roku
zebrała 113 fiszek • 7 grudnia 2009, 14:57

Bądź zdo­bywcą. Za­kochaj się we mnie. Ta­kiej sza­rej i zwykłej, po czym od­kry­waj tą pełną ra­dości i życia dziewczynę..
Po trochu i ciągle od nowa. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 24 października 2010, 15:06

Cza­sami le­piej jest wziąć "swo­je kred­ki", za­tem­pe­rować je i od no­wa na­malo­wać Swo­je Życie z użyciem jas­kraw­szych kolorów... 

myśl
zebrała 101 fiszek • 24 lipca 2010, 00:07

Żywot to nie sto­per… nie da się wyzerować
i nie można (choć szko­da) puścić go od nowa.
Ale często epi­tafia nad lo­sem już wygłaszamy
pat­rząc na raj ut­ra­cony a nie na to, co mamy. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 27 lutego 2012, 08:28

Cza­sem życie zbyt szyb­ko płynie, nieo­cze­kiwa­nie zmienia nurt, lub wy­lewa się z brzegów, każąc nam zaczy­nać wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 maja 2010, 16:03

Mój dzień sta­ran­nie od­bi­ja się echem,
zaczy­nam go wdechem a kończę wydechem... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 20 listopada 2010, 00:37

To właśnie ona rzu­ca mi koło ra­tun­ko­we, gdy zaczy­nam to­pić się we włas­nych myślach o niej. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 30 września 2010, 10:24

minęło już spo­ro cza­su odkąd nie ma Cię w moim życiu. od­dycham spo­koj­niej, rzu­ciłam pa­lenie, przes­tałam słuchać smut­nych piose­nek, chodzę wcześniej spać i zdarza mi się szcze­ry uśmiech.
cza­sami tyl­ko spo­tykam Ciebie, i muszę się uczyć te­go wszys­tkiego od nowa... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 10 sierpnia 2010, 22:51

(...) bo wspo­minać to jak­by bar­wić ob­ra­zy od nowa... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 16 października 2011, 14:37

Ideal­ny ma­kijaż, no­wa su­kien­ka i włosy upięte w kok.
Wszys­tko po to, by od­wrócić uwagę od te­go jak bar­dzo jes­tem cho­ra ... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 1 września 2010, 13:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:06shulag sko­men­to­wał tek­st 00000000000000000000000000000000n00000000000000000000000000000000a00000000000000 000000000000000000w00000000000000000000000000000000e000000000000000000 00000000000000t00000000000000000000000000000000_00000000000000000000000 000000000g00000000000000000000000000000000d00000000000000000000000 000000000y00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000s00000000000000000000000000000000p0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000s00000000000000000000000000 000000z00000000000000000000000000000000e000000000000000000000 00000000000s00000000000000000000000000000000z00000000000000000000 000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000i00000000000000000000000000000000ę00000000000000000 000000000000000_00000000000000000000000000000000n00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000_0000000000000000 0000000000000000m00000000000000000000000000000000e00000000000000000 000000000000000d00000000000000000000000000000000a0000000000000000 0000000000000000l00000000000000000000000000000000_00000000000000000000 000000000000b00000000000000000000000000000000ę000000000000000 00000000000000000d00000000000000000000000000000000z00000000000000 000000000000000000i00000000000000000000000000000000e000000000000000 00000000000000000_00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000t00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000k0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000c00000000000000000000000000000000o0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s0000000000000000 0000000000000000p00000000000000000000000000000000i0000000000000000 0000000000000000s00000000000000000000000000000000z000000000000000000 00000000000000e00000000000000000000000000000000_000000000000000000 00000000000000c00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000ę00000000000000000000000000000000_0000000000000000000 0000000000000n00000000000000000000000000000000a0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000t00000000000000000000000000000000r000000000000000000000000 00000000a00000000000000000000000000000000t00000000000000000000000 000000000y

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.