Wyszukiwarka: zabawne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­baw­ne — zgromadziliśmy 208 tekstów.

Za­baw­ne, że człowiek cza­sem wie na czym stoi, a mi­mo to nie pot­ra­fi stanąć na nogi. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 16 listopada 2011, 12:20

Zabawne…
Naj­pierw zakłama­liśmy rzeczy­wis­tość w słowach,
a te­raz dzi­wimy się, że praw­dy nie da się opisać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 10 grudnia 2010, 21:09

To za­baw­ne. Kiedy ro­bisz coś co według Ciebie jest dla ko­goś naj­lep­sze a czu­jesz, że źle robisz. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 4 października 2010, 11:59

-Wi­taj. To ja, Twój ‘Książe z Baj­ki’. Jes­tem odzwier­cied­le­niem Twych marzeń: ciepły, kochający, ro­man­tyczny, za­baw­ny..Słowem Fa­cet Idealny.
-Nie no świet­nie..a kran umiesz naprawić?
-Nie.. no ale poez­je pisze i w ogóle..
-Boże, cze­mu nie marzyłam o Ideal­nym Hydrauliku..? 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 stycznia 2010, 22:42

To za­baw­ne, że są ludzie, którzy pot­ra­fią stanąć przed człowiekiem i zacząć wy­tykać mu je­go bra­ki, a nie widzą, że w rzeczy­wis­tości mówią do lustra... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2010, 18:03

- Nie lu­bię cię! – zażartowała.
- Nie kłam.
Wiem, że kłamiesz.
- Skąd wiesz? – spy­tała, za­cieka­wiona prze­kona­niem, które łat­wo było usłyszeć w je­go głosie.
- Spra­wiam, że się uśmiechasz.
Niekiedy bar­dzo cię irytuję.
Mar­szczysz wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 68 fiszek • 3 stycznia 2010, 19:39

To za­baw­ne jak można zgu­bić się we włas­nym to­ku myślenia. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 1 stycznia 2010, 17:26

Za­baw­ne . 
Sa­memu zep­suć so­bie życie, a po­tem mieć pre­ten­sje do Boga. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 8 sierpnia 2010, 15:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Wszystkie
Filtruj wyniki