Wyszukiwarka: zabawne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­baw­ne — zgromadziliśmy 176 tekstów.

Za­baw­ne, że człowiek cza­sem wie na czym stoi, a mi­mo to nie pot­ra­fi stanąć na nogi. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 16 listopada 2011, 12:20

Zabawne…
Naj­pierw zakłama­liśmy rzeczy­wis­tość w słowach,
a te­raz dzi­wimy się, że praw­dy nie da się opisać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 10 grudnia 2010, 21:09

To za­baw­ne. Kiedy ro­bisz coś co według Ciebie jest dla ko­goś naj­lep­sze a czu­jesz, że źle robisz. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 4 października 2010, 11:59

To za­baw­ne, że są ludzie, którzy pot­ra­fią stanąć przed człowiekiem i zacząć wy­tykać mu je­go bra­ki, a nie widzą, że w rzeczy­wis­tości mówią do lustra... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2010, 18:03

Za­baw­ne . 
Sa­memu zep­suć so­bie życie, a po­tem mieć pre­ten­sje do Boga. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 8 sierpnia 2010, 15:45

To za­baw­ne jak można zgu­bić się we włas­nym to­ku myślenia. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 1 stycznia 2010, 17:26

To za­baw­ne. Le­piej nie po­kazy­wać ludziom, że na czymś nam za­leży. Po­kazując, że ma­my to gdzieś, mo­men­talnie ma­my większe szan­se na osiągnięcie tego. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 16 października 2010, 09:29

Miłość... Za­baw­ne. Boimy się uczu­cia, bez które­go nie byłoby nas, bez które­go nie da się żyć. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 9 sierpnia 2010, 18:24

Za­baw­ne cza­sy, szczęście już na­wet w tab­letkach można łykać. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 31 stycznia 2010, 01:31

,,(...) I cza­sem kiedy idę ulicą uśmie­cham się do siebie, bo myślę, że w tym sa­mym cza­sie ro­bisz to sa­mo. Idziesz ulicą, myślisz o mnie, spoglądasz na to sa­mo słońce.. choć z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 56 fiszek • 5 lipca 2010, 20:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dziedzictwo

dzisiaj, 14:25Cris sko­men­to­wał tek­st Wszys­tko ma swój kres. [...] 

dzisiaj, 14:22shulag sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

dzisiaj, 13:58Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

dzisiaj, 13:56PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st ostatnia de­dykac­ja

dzisiaj, 13:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:34Niusza sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:31shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:30Niusza sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:28motylek96 sko­men­to­wał tek­st żyje z niedo­sytem emoc­jo­nal­nym