Wyszukiwarka: złym

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: złym — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Na­wet gdy­by zły los miotał na­mi jak rwąca rze­ka miota łupinką orzecha, nie traćmy nadziei…
Zaw­sze jest ja­kiś brzeg do które­go za­winiemy by roz­począć no­we życie... 

myśl
zebrała 201 fiszek • 22 maja 2010, 07:29

,,Miłość" z rozsądku jest złym fun­da­men­tem dla uczuć 

myśl
zebrała 148 fiszek • 23 lipca 2010, 07:20

Nie masz pre­ten­sji, gdy nie od­bieram te­lefo­nu. Nie jes­teś zaz­dros­ny o moich ko­legów. Nie wy­pomi­nasz mi bra­ku cza­su dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stro­nie łóżka chcesz sy­piać. Nie ro­bisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 144 fiszki • 13 stycznia 2010, 19:07

Niektórzy tak bar­dzo kochają narze­kać, że wy­padałoby ich wi­tać słowa­mi: dzień dob­ry, co u ciebie złego? 

myśl
zebrała 140 fiszek • 8 lipca 2010, 18:04

Złe wspom­nienia są cieniem i echem przeszłości 

myśl
zebrała 132 fiszki • 21 lipca 2010, 19:43

I znów zły los roz­darł ich uczucie,
które skle­jali latami.
I ule­ciały z pier­wszym po­wiewem wiosny
wspólne tęskno­ty, marze­nia, plany
niczym strzępki pa­piero­wej miłości. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 3 czerwca 2010, 17:35

Nic dziś do mnie nie do­ciera, bo mam w głowie sa­me złe wspomnienia. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 20 lipca 2010, 21:26

Światem skrzyw­dzo­nych ko­biet trzęsie po­ciąg do złych fa­cetów, szczęściarom wys­tar­cza PKP. 

myśl dnia z 15 sierpnia 2015 roku
zebrała 103 fiszki • 15 maja 2010, 07:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki