Wyszukiwarka: złym

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: złym — zgromadziliśmy 243 teksty.

,,Miłość" z rozsądku jest złym fun­da­men­tem dla uczuć 

myśl
zebrała 148 fiszek • 23 lipca 2010, 07:20

Ludzie za­pomną o ty­siącu dob­rych uczynków.
Ale zaw­sze będą pa­miętać o jed­nym złym. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 29 lipca 2010, 15:58

Wychodząc z cienia, często sta­wiamy in­nych w złym świetle. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 września 2011, 10:03

Tyl­ko człowiek, który nie zna swo­jej war­tości, da się po­konać złym ludziom. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 czerwca 2010, 16:37

Sta­wiając w złym świet­le łat­wo o upadek. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 8 grudnia 2011, 11:34

Wcis­kał gaz by uciec złym myślom, te jed­nak do­goniły go wraz z in­ny­mi w os­tatnim krótkim fil­mie na pob­liskim drzewie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 10 lipca 2010, 01:14

W złym położeniu dob­ro kruszeje. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 8 października 2011, 11:14

Sza­tan też czy­ni dob­rze, w złym interesie. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 sierpnia 2011, 10:17

Co mi z te­go, że wiem ja­kim jes­teś człowiekiem... Złym, nie pat­rzącym na cudze uczu­cia, zwra­cającym uwagę tyl­ko na siebie i na to co będzie dla Ciebie naj­lep­sze. Bez względu na to co zro­biłeś i co jeszcze mógłbyś zro­bić, ja i tak będę Cię kochać. Dla­tego właśnie nie ro­zumiem miłości. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 17 października 2011, 21:16

...Życie jak bajka....
Żuraw zja­da Czaplę,Bab­cia zap­rzy­jaźnia się z Wil­kiem, a Książę za­kochuję się w złej sios­trze Kopciuszka.
...Tyl­ko nies­te­ty często ze złym zakończeniem... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 24 kwietnia 2010, 12:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:52Badylek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy głup­si o rzeczy, [...]

dzisiaj, 09:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bardzo ożywiona roz­kmi­nia Zdzicha [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st List ot­warty - bu­gi, [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zapomnimy o...  

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 09:21Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 09:20Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 09:19Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Wszys­tko ma swój kres. [...] 

dzisiaj, 09:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 09:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz