Wyszukiwarka: złamane serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: złama­ne ser­ce — zgromadziliśmy 281 tekstów.

Ty­lu wokół "chi­rurgów", a żaden "gip­su" na złama­ne ser­ce nie założy. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 18 czerwca 2010, 08:36

Złama­ne ser­ce po­win­no się leczyć miłością, a nie wy­muszaną nienawiścią. 

myśl
zebrała 184 fiszki • 3 maja 2010, 00:03

Złama­ne ser­ce już nig­dy nie będzie ta­kie sa­mo, prze­cież nie możesz wy­magać od pęknięte­go lus­tra żeby było ideal­nie lśniącą taflą. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 1 maja 2010, 07:31

Złama­ne ser­ce choć cier­pi, kocha naj­mocniej, bo kocha za dwoje..inspir..Efemeryda60 

myśl
zebrała 164 fiszki • 21 grudnia 2012, 12:28

Gdy dwa ser­ca mają się ku so­bie, a Two­je złama­ne i sa­mot­ne, lo­dem ob­rasta, nie przeszkadzaj , i bądź im rad, bo i Two­je może się og­rzać w ciep­le rodzącej się miłości. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 12 marca 2011, 15:36

Mo­je złama­ne ser­ce pełne jest nienawiści. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 11 lutego 2011, 21:39

Pod­czas sek­cji zwłok, z ser­ca ofiary wy­ciągnięto złamaną strzałę zde­mora­lizo­wane­go amora. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 27 sierpnia 2010, 18:08

Byłam tyl­ko za­bawką , w dłoniach , które wy­dawały się być bez­pie­cznym lądem .. Ale wiesz co ? .. Kiedyś trzy­mając maszynę na ba­terie - zatęsknisz za gu­mową lalką ze złama­nym ser­cem , po­wyry­wany­mi włosa­mi i zaszklo­nymi oczy­ma . ALE BĘDZIE KUR­WA ZA PÓŹNO , BO ONA ZNAJ­DZIE KSIĘCIA KTÓRY ZA­GOI ZA­DANE PRZEZ CIEBIE RA­NY !* De­dykuję wszys­tkim nie wierzącym w siebie . 

myśl
zebrała 81 fiszek • 30 grudnia 2009, 13:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Wszystkie
Filtruj wyniki