Wyszukiwarka: złamane serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: złama­ne ser­ce — zgromadziliśmy 8629 tekstów.

Dob­re ser­ce to naj­lep­sza religia. 

myśl dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrała 194 fiszki • 31 marca 2010, 07:21

Ty­lu wokół "chi­rurgów", a żaden "gip­su" na złama­ne ser­ce nie założy. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 18 czerwca 2010, 08:36

Gdy cier­pi ser­ce smucą się oczy... 

myśl
zebrała 187 fiszek • 15 stycznia 2011, 17:55

Złama­ne ser­ce po­win­no się leczyć miłością, a nie wy­muszaną nienawiścią. 

myśl
zebrała 184 fiszki • 3 maja 2010, 00:03

Złama­ne ser­ce już nig­dy nie będzie ta­kie sa­mo, prze­cież nie możesz wy­magać od pęknięte­go lus­tra żeby było ideal­nie lśniącą taflą. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 1 maja 2010, 07:31

Złama­ne ser­ce choć cier­pi, kocha naj­mocniej, bo kocha za dwoje..inspir..Efemeryda60 

myśl
zebrała 164 fiszki • 21 grudnia 2012, 12:28

Gdy dwa ser­ca mają się ku so­bie, a Two­je złama­ne i sa­mot­ne, lo­dem ob­rasta, nie przeszkadzaj , i bądź im rad, bo i Two­je może się og­rzać w ciep­le rodzącej się miłości. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 12 marca 2011, 15:36

Ser­ce po­ruszo­ne nutą miłości, wyg­ry­wa naj­piękniej­sze melodie. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 2 lipca 2013, 21:37

Zra­nione ser­ce pat­rzy in­nym okiem. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 10 października 2013, 14:22

Mo­je ser­ce wciąż Ciebie zachłan­nie spragnione... 

myśl
zebrała 128 fiszek • 13 listopada 2010, 16:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:09Starlight. sko­men­to­wał tek­st perspektywa poszerza się wprost [...]

dzisiaj, 16:04Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st A Ty?ile rzeczy zro­biłbyś [...]

dzisiaj, 16:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Nauka nie twier­dzi, że [...]

dzisiaj, 15:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie jest dob­rze mieć [...]

dzisiaj, 15:44Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto się przyz­na przed [...]

dzisiaj, 15:43shulag sko­men­to­wał tek­st nie oce­niam rzeczy niepod­ległych

dzisiaj, 15:42karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Kto się przyz­na przed [...]

dzisiaj, 15:29Irracja sko­men­to­wał tek­st nie oce­niam rzeczy niepod­ległych

dzisiaj, 15:27giulietka sko­men­to­wał tek­st śnieg ma­jowy

dzisiaj, 15:27Irracja sko­men­to­wał tek­st A Ty?ile rzeczy zro­biłbyś [...]