Wyszukiwarka: zła miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zła miłość — zgromadziliśmy 13028 tekstów.

i dopóki chcesz być niewol­ni­kiem zła
nie przy­gar­nie cię
niebo

dob­ry człowieku 

myśl
zebrała 343 fiszki • 9 maja 2014, 22:55

By­wamy za głupi na miłość. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 5 października 2012, 19:09

Im więcej doświad­czam zła, tym staję się lep­szy w poj­mo­waniu dobra. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 19 stycznia 2013, 00:46

Miłość jest niezłom­nym wy­razem jedności... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 22 maja 2014, 12:50

Za każdym ra­zem, kiedy są między na­mi niepo­rozu­mienia - nie jes­tem zła,
tyl­ko smut­na, bo boję się, że zgu­bisz drogę
pro­wadzącą z pow­ro­tem do mnie... 

myśl
zebrała 113 fiszek • 9 stycznia 2011, 00:57

bo miłość kar­mi się
przeszkodami 

myśl
zebrała 111 fiszek • 23 grudnia 2012, 20:55

Budząc miłość usy­piamy czujność. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 22 sierpnia 2010, 09:08

Im większe ser­ce, tym większy sta­nowi cel dla zła. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 25 lutego 2011, 11:13

Na­zywając człowieka świ­nią, zas­tanów się, często świ­nia nie jest tak zła. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 czerwca 2010, 11:20

Z ca­lego zła, ja­kie ze sobą niosłaś naj­gor­sze było Two­je odejście. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 6 kwietnia 2010, 15:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:04Niusza sko­men­to­wał tek­st Najwspanialszą drogą życiową jest [...]

dzisiaj, 23:04karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 23:03mechaa sko­men­to­wał tek­st Radość

dzisiaj, 22:59Niusza sko­men­to­wał tek­st trzy po­ziom­ki

dzisiaj, 22:54CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 22:53Karin2225 sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]

dzisiaj, 22:52karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 22:46Niusza sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 22:43dark smurf sko­men­to­wał tek­st Uświadamiamy so­bie błędy do­piero [...]

dzisiaj, 22:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]