Wyszukiwarka: xxi wieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: xxi wieku — zgromadziliśmy 473 teksty.

Minął już rok..
Pa­miętam jak­by to było wczoraj..
Be­zin­te­resow­na, od­da­na Miłość.. dwa ser­ca bijące jed­nym ryt­mem i jed­na dusza w dwóch ciałach...
Wciąż pa­miętam Two­je słowa szep­ta­ne przy pożeg­na­niu.. "Kocham Cię Myszko.. Pa­miętaj.. już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek

'chodź ze mną do łóżka, tak udo­wod­nisz mi swoją miłość' - tak. miłość XXI wieku.

ja­kieś przemyślenia? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 października 2010, 21:03

I po­cie­sza mnie myśl, że choć w śred­niowie­czu nie spa­lono by mnie na stosie.
_____________________

In­spi­rowa­ne języ­kiem pol­skim. Kiedyś pa­lona na sto­sie za niecodzien­ny wygląd...ale czy XXI wiek aż tak bar­dzo różni się od śred­niowie­cza? Też osądza­my po wyglądzie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 11 lutego 2010, 16:28

Brak cza­su to naj­pow­szechniej­sza cho­roba XXI wieku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2010, 13:51

Ni­by XXI wiek a le­ku na złama­ne ser­ce na­dal nie ma. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 lutego 2010, 20:13

Czy ludzie w pew­nym wieku sta­ja się sa­mot­ni bo nie pot­rze­bują to­warzys­twa, za­mykają się w so­bie i me­dytują czy nag­le oka­zuje się że przez swo­je zacho­wanie wszys­tkich od siebie odep­chnęli i przes­tają wal­czyć o ludzi? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 września 2010, 19:05

Miłość i przy­jaźni rodzi się w każdym człowieku.
Nieza­leżnie od je­go wieku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 stycznia 2010, 18:14

Pseudo mężczyźni rodziewiczający pseudo ko­biety z pseudo cnotą.

XXI wiek. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 20:13

... to przyk­re, że wielu mężczyzn nie wy­ras­ta z "wieku krótkich spo­denek"... ale czy zauważyliście ile ko­biet całe życie trwa w "wieku za­bawy lal­ka­mi w rodzinę"?... tak sa­mo wiele... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 czerwca 2013, 09:16

Nie jest prob­le­mem to, że w pew­nym wieku nie wypada.
Po pros­tu, gdy przek­roczysz gra­nicę lat- nie masz z kim...się wygłupiać. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 października 2010, 22:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:57Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:51Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:50Raspberry sko­men­to­wał tek­st `lista

dzisiaj, 00:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:46Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:44skorek sko­men­to­wał tek­st Wiedza to mo­ja twier­dza