Wyszukiwarka: wolnosc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wol­nosc — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Wol­nosc ? - HAH ! - wiezy na umys­lach, kaj­da­ny na marzeniach 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 sierpnia 2010, 10:21

Wol­nosc umysłu to wspa­niała sprawa. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 sierpnia 2010, 22:10

wol­nosc czlo­wieka jest w ser­cu i w.... mys­lach....i nikt mu te­go nie mo­ze odebrac 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 października 2010, 02:29

wol­nosc?..nig­dy jej tak nap­rawde nie zaz­nam...bo spo­leczen­stwo narzu­ca mi obo­wiaz­ki niczym kaj­danki ...nie poz­wa­la mi sie wyr­wac ..odej­sc od wszys­tkiego....zyc dla siebie i wed­lug siebie.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 stycznia 2010, 17:43

Do­ras­ta­nie jest jak ujarzmianie dzi­kiego mus­tanga. Ko­nie burza sie, rzu­caja, wie­rzga­ja az w kon­cu nad­chodzi ta­ki czas kiedy przes­ta­ja wal­czyc o wol­nosc, nieza­lez­nosc, in­dy­widual­nosc, marze­nia i pod­da­ja sie jez­dzco­wi. U nas­to­lat­kow jest to sa­mo. Ten czas na­zywa­my dorosloscia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2012, 15:26

"Wol­nosc- to zam­kniecie oczu i moz­li­wosc po­wed­ro­wania gdziekol­wiek chcesz." 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ludzie pos­trze­gaja jas­nosc ja­ko cos dob­re­go a ciem­nosc zle­go co jest dla mnie nie zrozumiale
Gdy jest jas­no wi­dac wszys­tko ta­kim ja­kie jest, tra­wa, kwiaty tak to jest piek­ne ale widzi­my tez zle [...] — czytaj całość

myśl • 7 grudnia 2011, 00:18
Wszystkie
Filtruj wyniki