Wyszukiwarka: wierzę ludzi

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wierzę ludzi — zgromadziliśmy 6865 tekstów.

w człowieka wierzę
nie w słowa jego
rzucone
nie w porę... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 17 sierpnia 2012, 22:27

Nieumiejętnie kochając zawłasza­my so­bie ludzi. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 7 maja 2013, 13:52

... wie­rzyłem że miłość wszys­tko po­kona... już nie wierzę...
... tyl­ko cza­sem się bun­tuję... to mo­ja si­nusoida życia... 

myśl
zebrała 96 fiszek • 17 listopada 2010, 05:17

Naz­wa­no mnie wa­riatką ,po­nieważ wciąż wierzę w dru­giego człowieka.To du­ma mo­ja i przek­leństwo jest.
Czy to coś złego,że resztki człowie­czeństwa oca­lić chcę 

myśl
zebrała 94 fiszki • 18 czerwca 2010, 02:27

Ciągle wierzę, że no­sisz mnie w ser­cu, po­mimo wszystko. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 10 października 2012, 02:00

Mówię to, cze­mu wierzę. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 19 stycznia 2013, 02:06

Wierzę, że cze­kasz na mnie, że mój list w bu­tel­ce mor­skie fa­le wyrzucą pros­to na Twe dłonie i od­naj­dziemy się po la­tach życia osob­no, aby w końcu zais­tnieć ja­ko całość… 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 czerwca 2010, 12:26

Od jut­ra nie wierzę ko­bietom. Wszys­tkie łamią serca. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 23 maja 2013, 16:32

To nie tak, że nie wierzę w to, że jes­tem ład­na. Po pros­tu wiem, że są ładniejsze. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 24 sierpnia 2010, 18:19

Moją głupotą jest naiw­ność, bo na­dal wierzę, że zro­zumiesz i powrócisz [...]


* myśl do­dana wczo­raj, ale przez przy­padek skasowana 

myśl
zebrała 76 fiszek • 24 czerwca 2010, 15:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:30Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość kończy się wte­dy, [...]

dzisiaj, 00:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Zawsze chciałaś cudzo­ziem­ca, więc [...]

dzisiaj, 00:18bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 00:07Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]