Wyszukiwarka: wielkanoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiel­ka­noc — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Po­kuta, po­piół wzmac­nia oczekiwanie
nie tyl­ko na Wiel­ka­noc, ale przypomina,
by dob­rze wy­korzys­tać śmier­telne bytowanie... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 13 lutego 2013, 08:56

W Boże Na­rodze­nie myślałam, że są to mo­je naj­gor­sze święta w życiu. Jed­nak dzi­siaj zmieniłam zda­nie. Już wiem, że to będzie naj­gor­sza Wiel­ka­noc w moim życiu. Ra­no nie było ma­lowa­nia pi­sanek, zamiast [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 3 kwietnia 2010, 13:41

Więzi społeczne? przy­jaźnie? To ja­kaś ściema, są w Boże Na­rodze­nie, Wiel­ka­noc, później ich nie ma. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 lutego 2010, 17:11

Wiel­ka­noc. Naj­ważniej­sze święto dla chrześcijan.
Cóż, z moich ob­serwac­ji wy­nika, że trak­to­wana jest często jak zwykła niedziela. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 kwietnia 2010, 21:25

Wiel­ka­noc- okaz­ja by rodzin­nie na­pić się wódki,dziś z okaz­ji święta nie wy­buchnie awan­tu­ra,córka nie dos­ta­nie po pys­ku.Jut­ro to wróci do nor­my,święta prze­cież nie mogą trwać wiecznie.

An­ty świąteczna dla pus­tych świąt,pus­tych tradycji.proszę o uza­sad­nienie mi­nusów, bo wiem że się posypią. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 kwietnia 2010, 09:47

WIEL­KA­noc - wiel­ka tra­dyc­ja, wiel­ka ma­gia, wiel­ka moc.

We­sołego Alleluja! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 kwietnia 2012, 11:14

Wa­len­tynki, Boże Na­rodze­nie, Wiel­ka­noc i in­ne święta mam wte­dy gdy wi­tam Cię w moim pro­gu ... czekam 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2014, 10:28

Pełno bez­bożnych ludzi mówiących, że Bo­ga nie ma..
To po co czci­cie Je­go przyjście na świat ?
Cze­mu widzę was w Kościele święcąc święconkę na Wiel­ka­noc ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 grudnia 2014, 22:08

Ciag­le pa­da...a ja ..coz ja ..ucze sie chodzic po­mie­dzy krop­la­mi.pro­buje nie za­moczyc stop,pro­buje...a wo­da jak mys­li prze­lewa sie podemna...
Kaz­da krop­la jest jak slo­wo.og­rom slow spa­daja­cych bez kon­ca,przyg­niata­jacych swoim znacze­niem.Kaz­da krop­la mo­ze wskrzesic [...] — czytaj całość

myśl
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:07M44G sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 18:06M44G sko­men­to­wał tek­st -Co to jest pus­tka. [...] 

dzisiaj, 18:02bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 17:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:59M44G sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:41Starlight. sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 16:59karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ulubione zajęcie Po­laka - [...]