Wyszukiwarka: wieśniak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieśniak — zgromadziliśmy 3 teksty.

Wieśniak, to nie jest kwes­tia pochodze­nia. To stan umysłu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 marca 2010, 10:17

Pełno prze­nośni w tych wier­szach
a tu człowiek chciałby usiąść
pan poeta na­wet pros­to piszę
i ta pani
a na­wet nie polonistka

nie
ja nie jes­tem poetką
nie umiem pi­sać wier­szy
pot­ra­fię tańczyć
tak bez ładu i składu
chwy­tając ra­dość w ramiona

no­tuję tyl­ko mo­je prze­myśle­nia bo
ciem­ność miłość sa­mot­ność czy strach
to uczu­cia dnia codzien­ne­go
prze­latują przez ser­ce wieśniaka i uczonego
i ani wieśniak ani uczo­ny nie uchro­ni się przed doświad­cze­niami życia 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2009, 20:00

"Wieśniak" to nie miej­sce urodze­nia, lecz sposób myślenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 września 2012, 11:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dziedzictwo

dzisiaj, 14:25Cris sko­men­to­wał tek­st Wszys­tko ma swój kres. [...] 

dzisiaj, 14:22shulag sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

dzisiaj, 13:58Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

dzisiaj, 13:56PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st ostatnia de­dykac­ja

dzisiaj, 13:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:34Niusza sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:31shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:30Niusza sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 13:28motylek96 sko­men­to­wał tek­st żyje z niedo­sytem emoc­jo­nal­nym