Wyszukiwarka: wiatrak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiat­rak — zgromadziliśmy 37 tekstów.

Z życiem jest jak z walką z wiat­ra­kami. Wyg­ry­wasz, łamiesz jed­no ra­mie dru­gim dos­ta­jesz po du­pie,zaś trze­cie biję Cię w twarz. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 18 sierpnia 2010, 12:41

Życie jest jak wiat­rak. Kręci się tyl­ko w jedną stronę, nig­dy nie wra­ca do pop­rzed­niego stanu.

Przeszłość zos­ta­je w tyle. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 czerwca 2010, 16:20

-Niena­widzę Cię.
-A ja Cię kocham.
-A co ma pier­nik do wiatraka?
-Mają ty­le sa­mo li­ter. Ni­by nic, a jed­nak jed­na mała.. naj­drob­niej­sza rzecz ich łączy. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 kwietnia 2010, 12:16

' będę wal­czył o two­je uczu­cia '

ślepcze,
wal­czysz z wiat­ra­kami o wiatr, które­go nie ma... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 maja 2010, 18:35

Wal­cząc upar­cie z wiat­ra­kami, przyj­dzie w końcu ta­ki mo­ment, w którym al­bo złamie się ko­pia al­bo wiat­rak spad­nie nam na łeb. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 31 maja 2011, 09:36

Codzien­na wal­ka z wiatrakami.
Przek­li­nanie ludzi mówiących "nie warto". 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 listopada 2010, 19:43

Szlachet­ność kona
przeg­ry­wając z Głupotą
opartą na wiatrakach. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 3 grudnia 2011, 15:18

Próby odzys­ka­nia raz ut­ra­cone­go zaufa­nia, są jak wal­ka z wiat­ra­kami, wy­dają się pot­rzeb­ne, ale nie przy­noszą rezultatów. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 maja 2010, 17:21

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki