Wyszukiwarka: walka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ka — zgromadziliśmy 892 teksty.

wy­ginam sie pod brze­mienim zycia
wlekę za sobą niedo­kończo­ne chwile
niezałat­wione sprawy
bo­rykam sie z przeszłością
nie widzę pot­rze­by is­tnienia w przyszlości
naiw­noscią żyję dzisiaj
bo do jut­ra jest daleko...

re­zyg­nuję z chci­wości,z wal­ki o siebie
przeg­ry­wam życie jeszcze za nim je nap­rawde zaczęłam....

zanikam..
nie istnieję..
wy­paro­wałam ra­zem z kwaśnym deszczem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Poszu­kiwa­nie od­wa­gi ... do wal­ki z egzys­ten­cjal­ny­mi lękami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lutego 2013, 17:45

Mo­ja bez­silność a two­ja wal­ka o nasz związek zwyciężyła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2012, 12:12

Nie wiem czy po­winienem zos­tać, czy od­wrócić się i zwiać.
Ta­ka wal­ka śmiałek kon­tra tchórz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 grudnia 2009, 19:07

Ści­gają się mo­je myśli i ma­nipu­lują mnie do działania, oto te­raz biegną kil­ku­sekun­do­wy mar­ra­ton po drodze mo­jej mo­ral­ności,
która pier­wsza do­bieg­nie do me­ty? która wyg­ra?
wal­ka jest za­cięta, jed­na zachęca pod­stępnie zalotnym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2009, 20:26

Gwiaz­dka szkol­nych ape­li, w za­mian za par­cie na szkło nieg­rzesząca in­te­ligen­cją, kon­tra dusza ar­tysty zam­knięta w przew­rażli­wionym, zaz­dros­nym ciele. Nierówna wal­ka i pożeg­na­nie ze złudze­niami przeszłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 sierpnia 2012, 12:56

Każde życie to ciągła wal­ka z losem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2012, 19:13

Po cóż była ta ucie­czka, długa wal­ka o ich związek, na co rany? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2010, 21:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki