Wyszukiwarka: walentynki

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wa­len­tynki — zgromadziliśmy 70 tekstów.

Wa­len­tynki. Co ma po­wie­dzieć sa­mot­ny człowiek?

Ko­lej­na okaz­ja, by się upić. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 lutego 2011, 21:12

Praw­dzi­wy mężczyz­na może ro­bić swo­jej ko­biecie wa­len­tynki codzien­nie, nie pat­rząc czy to święto czy nie . 

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 lutego 2010, 13:04

Sa­mot­ny spa­cer w śniegu, z mu­zyką w uszach i łza­mi na po­liczkach.


Mo­je Walentynki. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 14 lutego 2010, 13:05

Ta­kie pseudo za­kocha­nie, żeby mieć ko­goś obok na walentynki. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 6 lutego 2010, 10:54

... Wa­len­tynki... dla większości to święto za­pom­nianych słów... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 lutego 2012, 08:41

`niena­widzę Wa­len­ty­nek. przy­pomi­nają mi o tym, jak bar­dzo jes­tem samotna... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 14 lutego 2011, 00:39

Niedługo wa­len­tynki a ja wciąż kocham tyl­ko życie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 lutego 2010, 17:00

Na­wet nie spróbo­wałeś w nas uwierzyć...____
Z okaz­ji wa­len­ty­nek, ser­decznie życzę miłości, miłości, na­wet tym którzy za­wied­li się na niej. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 lutego 2011, 10:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki