Wyszukiwarka: urodziny

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: urodzi­ny — zgromadziliśmy 152 teksty.

Pa­radoks urodzin...
życzysz mi dzi­siaj te­go, cze­go nie mogę spełnić bo Ty "tego" nie chcesz... 

myśl
zebrała 133 fiszki • 15 września 2010, 12:39

Urodzi­ny - dla niektórych są to niez­wykłe dni w życiu... dla mnie jest to dzień jak każdy in­ny w ro­ku... je­dyna różni­ca jest ta­ka że w tym dniu możesz dos­tać cze­kolad­ki i wódkę nie musząc od­wdzięczać się za to ja­kaś przysługą.

26.10.2010. star­szy o je­den dzień, a w pa­pierach o je­den rok 

myśl
zebrała 111 fiszek • 26 października 2010, 12:06

Życie jest niep­rze­widy­wal­ne. Szy­kuje dla mnie nies­podzian­ki choć nie mam urodzin. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 25 stycznia 2011, 12:50

Nie ob­chodzę urodzin, bo urodzi­ny mnie nie obchodzą. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 11 marca 2011, 19:36

Dziś mo­je urodzi­ny , nie będe się mar­twić że za­pom­niałeś , będe się mar­twić tym że, wiesz że zapomniałeś. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 czerwca 2010, 19:18

Kocha­ni rodzice!
Na urodzi­ny chciałabym dos­tać chłopa­ka, który nie zauważyłby moich wad. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 marca 2010, 10:09

trze­ba się spa­lać, ażeby świecić!
wszys­tko za wszystko.


______________________________
w dniu moich osiem­nastych urodzin. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 września 2010, 20:30

Obiecaj mi jed­no... Kiedy odejdę możesz za­pom­nieć mo­je imię, to kiedy maiłam urodzi­ny ale nie za­pom­nij ja­ki smak miały mo­je usta. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 kwietnia 2010, 21:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki