Wyszukiwarka: uśmiechu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmie­chu — zgromadziliśmy 870 tekstów.

Mi­mo piękne­go uśmie­chu na twarzy każdy ma w ser­cu swo­je sek­retne morze łez. 

myśl
zebrała 268 fiszek • 15 czerwca 2010, 09:59

W uśmie­chu zam­knąłem całą swoją przeszłość byś nig­dy więcej nie uro­niła łzy czy­tając opo­wieść na­pisaną smut­kiem na mo­jej twarzy. 

myśl
zebrała 207 fiszek • 27 lipca 2010, 06:48

Bo cza­sem trze­ba się uśmiechnąć.
Tak mi­mo wszys­tko, spróbo­wać na no­wo żyć.
Przes­tać żyć w klat­ce zbu­dowa­nej z mie­szan­ki wspom­nień i nies­pełnionych marzeń.
Dać z siebie wszystko.
Dla siebie i tych, którzy nasze­go uśmie­chu są warci. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 5 maja 2010, 07:46

głębią spojrzenia
uśmie­chu urokiem
niepo­kojem zapachu
ruchów zgrabnością
ciepłem w głosie
prawdą w sercu

przywróciłaś mi nierównowagę
 

myśl
zebrała 141 fiszek • 18 września 2013, 11:05

Słońce przy Twoim uśmie­chu bled­nie w moich oczach. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 3 lipca 2010, 08:31

A co do uśmie­chu - cza­sem ten je­den, pier­wszy wiąże na wieczność. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 8 marca 2013, 05:58

Jeszcze cień twoich krzywd krąży po oko­licy ko­bieto w mas­ce fałszy­wego uśmiechu,
pog­niecionych ludzi próbu­jesz nap­rosto­wać na próżno, spod two­jego buta,
kwiaty na­wet zwiędły, położone twoją ręką na gro­bie Najwyższego,
a ty łunę og­nia włas­ne­go wsty­du bie­rzesz za światło
z lęku o włas­ny byt...przetrwania


Z cyk­lu : echo pus­tej plaży 

myśl
zebrała 118 fiszek • 11 marca 2013, 19:42

Wiesz co czuję, gdy mi­jasz mnie bez żad­ne­go słowa, ani spoj­rze­nia, bez żad­ne­go uśmie­chu? Zu­pełnie tak jak­byśmy się nie zna­li, a wcześniej by­liśmy so­bie dość bliscy. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 18 listopada 2010, 20:18

Fakt, że zab­rakło mi po­wodów, by żyć, wca­le nie oz­nacza, że zab­rakło mi po­wodów do uśmiechu. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 8 lipca 2010, 15:38

Zos­tań w każdym moim uśmie­chu częścią ko­nie­czną, a w po­całun­ku jedyną. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 14 listopada 2010, 00:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:32Badylek sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 07:20wegota sko­men­to­wał tek­st Ludzie za­kom­plek­sieni czer­pią pożywkę [...]

dzisiaj, 07:08tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wygra każdy wyścig w [...]

dzisiaj, 06:30M44G sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 06:26M44G sko­men­to­wał tek­st Only God con jud­ge [...]

dzisiaj, 05:51lajajaj sko­men­to­wał tek­st Naiwna zno­wu się złapała [...]

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]