Wyszukiwarka: uśmiechu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmie­chu — zgromadziliśmy 870 tekstów.

W świecie zżera­nych zaz­drością, usiądź - skosztuj dziś uśmiechu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 marca 2013, 14:26

Nie czuła już żalu. Nie była już na niego zła. Nie potrafiła.
Wy­baczyła, cho­ciaż każde­mu, kto usłyszałby jej his­to­rię, wy­dawałoby się to niemożliwe.

Gdy go nie było przez kil­ka dni - czuła się osowiała, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 sierpnia 2009, 21:34

Bo by­wa tak, że są ludzie których niena­widzi­my juz od sa­mego początku, od pier­wsze­go spoj­rze­nia ale są tez ludzie których kocha­my za nic, od pier­wsze­go uśmiechu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 maja 2010, 14:42

Tak, cza­sem będę żałować, że się wte­dy nie udało.
Że jak zwyk­le mnie ktoś olał, ktoś się mną za­bawił, że zno­wu miałam złudze­nia, że nie wy­korzys­tałam w pełni je­go uśmie­chu.
Ale to mu­siało skończyć się tak, jak się skończyło... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 grudnia 2010, 19:50

nic nie jest pros­te, gdy brak uśmie­chu twarz nam krzywi 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 kwietnia 2014, 22:34

Chy­ba po­ra zre­zyg­no­wać... Przes­taję widzieć sens w tym, że trze­ba kon­ty­nuować walkę. Zużyłam już za dużo sił, nerwów, uczuć. Mo­je życie przez ten rok, który Cię znam, bar­dzo się zmieniło. Nie jesteś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 grudnia 2010, 13:28

Wy­pat­ruję Two­jego uśmie­chu w tłumie. Te­go, który da­je mi szczęście. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 marca 2010, 16:06

Dzień bez uśmie­chu to dzień stra­cony, tak jak­by w ogóle go nie było... Czy­li... gdy­by odjąć te smut­ne dni by­libyśmy... o wiele młodsi. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 marca 2012, 20:19

Is­tnieje ta­kie je­dyne spoj­rze­nie co zat­rzy­muję przeszłość,
które udo­wod­nia jak świado­mie re­zyg­nu­jemy z uśmiechu... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 stycznia 2014, 19:14

Myśląc o To­bie mo­je ser­ce się ra­duje.A us­ta znów na­bierają uśmie­chu, który tak uwielbiasz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 listopada 2010, 22:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:35aforystokrata sko­men­to­wał tek­st $%^#$%^$#5

dzisiaj, 22:34Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Słoneczko

dzisiaj, 22:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Najpierw edy­tuj gówno, które [...]

dzisiaj, 22:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st Najpierw edy­tuj gówno, które [...]

dzisiaj, 22:27Isabelle sko­men­to­wał tek­st Cała praw­da tkwi nie [...]

dzisiaj, 22:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:23.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nig­dy nie [...]

dzisiaj, 22:20kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Najpierw edy­tuj gówno, które [...]

dzisiaj, 22:18kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nig­dy nie [...]

dzisiaj, 22:16M44G sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]