Wyszukiwarka: uśmiech dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmiech dziec­ka — zgromadziliśmy 3402 teksty.

Na­wet szczęśli­wemu pot­rzeb­ny jest nie tyl­ko włas­ny uśmiech. 

myśl
zebrała 266 fiszek • 7 stycznia 2011, 15:38

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech. 

myśl
zebrała 222 fiszki • 17 maja 2010, 11:57

I ob­cy uśmiech in­spi­racją dla ust. 

myśl dnia z 26 stycznia 2015 roku
zebrała 219 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:29

I ten strach w oczach dziec­ka, gdy trzy­ma w dłoniach cały świat .

*Bo za szyb­ko ka­zali dorosnąć. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 3 grudnia 2010, 15:55

Ma­kijaż pod­kreśla urodę ko­biety ale to uśmiech czy­ni ją piękną. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 26 marca 2010, 09:32

Roz­bi­jał dziec­ka skar­bonkę by mieć na wódkę i żyć w udrękach...
Gdy nie pił ka­zał w nag­rodę no­sić się na rękach...
Stąd rodzi się ta­kie stwierdzenie:
sa­mo nie pi­cie to jeszcze nie trzeźwe myślenie... 

myśl
zebrała 186 fiszek • 2 maja 2010, 00:06

Gdy widzi się ra­dość w oczach dziec­ka, to ro­bi się tak lek­ko na duszy... 

myśl dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrała 167 fiszek • 27 października 2010, 20:15

naj­wspa­nial­szy uśmiech jest wi­doczny po bólu 

myśl
zebrała 142 fiszki • 14 stycznia 2011, 09:08

Pat­rz na świat oczy­ma dziecka,
ciesz się tym,co najmniejsze
w małości bo­wiem moc wielka

a to niedostrzegalne,niewidzialne...?
- najcenniejsze,święte
od­kry­jesz to zbliżyw­szy się do czy­jegoś serca 

myśl
zebrała 140 fiszek • 13 lipca 2010, 12:05

Umiejętność sznu­rowa­nia butów z per­spek­ty­wy Dziec­ka może się wy­dawać bar­dzo trud­na do opa­nowa­nia, a to do­piero początek cze­kających Go życiowych wyzwań… 

myśl dnia z 16 lipca 2014 roku
zebrała 138 fiszek • 31 sierpnia 2010, 23:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:07M44G sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 18:06M44G sko­men­to­wał tek­st -Co to jest pus­tka. [...] 

dzisiaj, 18:02bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 17:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:59M44G sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:41Starlight. sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 16:59karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ulubione zajęcie Po­laka - [...]