Wyszukiwarka: uśmiech dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmiech dziec­ka — zgromadziliśmy 89 tekstów.

Na­wet najsłod­sza cze­kola­da nie przywróci uśmie­chu nie­chciane­mu dziecku 

myśl
zebrała 82 fiszki • 3 stycznia 2011, 16:58

Jak nau­czyć skrzyw­dzo­ne dziec­ko uśmie­chu,sko­ro już w młodym wieku los pot­rakto­wał je tak okrutnie? 

myśl
zebrała 81 fiszek • 31 października 2010, 09:43

Widząc głupi uśmiech na twarzy dziec­ka, wiesz że coś zmaj­stro­wało... nieko­nie­cznie dobrego 

myśl
zebrała 76 fiszek • 30 listopada 2010, 12:45

Dla dziec­ka z pa­tolo­gicznej rodzi­ny, zwykły uśmiech jest pro­myczkiem nadziei na miłość i troskę. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 9 czerwca 2010, 17:03

Naj­piękniej­sze co w życiu mnie spot­kało,to uśmiech dziec­ka i słowa 'kocham Cię bardzo". 

myśl
zebrała 57 fiszek • 26 sierpnia 2010, 14:18

Uśmiech dziec­ka ma cu­downą moc - roz­ga­nia wszys­tkie czar­ne chmu­ry i nie sposób go nie odwzajemnić 

myśl
zebrała 55 fiszek • 21 lipca 2010, 18:28

Wie­czo­rem usiądę na fo­telu z gorącą her­batą.A gdy zaśniesz pod kołdrą marzeń usiądę na huśtaw­ce z uśmiechów i gwiazd. I będę huśtać się aż spadnę na po­duszkę naszych nut.
I nikt mi już nie po­wie, że nie mogę czuć się już jak małe dziecko. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 marca 2010, 16:20

Bo dla rodzi­ca wys­tar­czy zwykły uśmiech swo­jego dziec­ka . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 lutego 2010, 16:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki