Wyszukiwarka: twoje myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: two­je myśli — zgromadziliśmy 9544 teksty.

myśli - cza­sem kaszmirowe,
a cza­sem - jeans wytarty
... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 czerwca 2013, 09:30

podróż za nienaz­wa­nym rodzi zarze­wie tęsknych myśli. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 lipca 2010, 20:23

lu­bię pat­rzeć w Two­je oczy, wiesz?
tak, właśnie w Twoje 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 grudnia 2009, 13:33

Nie roz­wiewaj moich myśli.

Świecie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 maja 2010, 23:11

nad­miar myśli- sza­leństwo gwarantowane... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 stycznia 2011, 09:28

Ciężko da­wać nadzieje jak Two­je ser­ce krwawi.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 lipca 2010, 23:27

Sa­mot­ność to to­warzys­two dla myśli. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 lipca 2011, 02:24

Skrzydła mo­tyla łas­koczą mo­je myśli.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 października 2010, 12:58

Two­je mil­cze­nie za­gadką dla mo­jej mowy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 kwietnia 2012, 14:34

Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli dla jed­nej włas­nej myśli. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 lipca 2011, 14:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:55Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 09:54Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 09:44bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st nawet gdy spiszesz się [...]

dzisiaj, 09:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Może właśniew tym rzecz? [...]

dzisiaj, 09:20Papużka sko­men­to­wał tek­st pisani

dzisiaj, 09:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]

dzisiaj, 08:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­szez te­go sa­mego [...]

dzisiaj, 08:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...