Wyszukiwarka: twój uśmiech

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: twój uśmiech — zgromadziliśmy 4953 teksty.

Na­wet szczęśli­wemu pot­rzeb­ny jest nie tyl­ko włas­ny uśmiech. 

myśl
zebrała 266 fiszek • 7 stycznia 2011, 15:38

Znów przychodzisz do mnie nocą.
Wyłaniasz się z mgły moich za­myśleń, kiedy gwiaz­dy mru­gają nies­po­koj­nym snem.
Nie, nie chcę za­pom­nieć tych po­ran­nych spazmów roz­koszy, kiedy twój uśmiech otu­lał moją zas­mu­coną twarz. I naszych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 251 fiszek • 6 lutego 2013, 05:50

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech. 

myśl
zebrała 222 fiszki • 17 maja 2010, 11:57

I ob­cy uśmiech in­spi­racją dla ust. 

myśl dnia z 26 stycznia 2015 roku
zebrała 219 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:29

Ma­kijaż pod­kreśla urodę ko­biety ale to uśmiech czy­ni ją piękną. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 26 marca 2010, 09:32

naj­wspa­nial­szy uśmiech jest wi­doczny po bólu 

myśl
zebrała 142 fiszki • 14 stycznia 2011, 09:08

Łzy kształtują naj­piękniej­sze twarze. Uśmiech do­daje im blasku. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 28 stycznia 2011, 11:11

Szcze­ry uśmiech ser­ca, zaw­sze znaj­dzie adresata. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 19 grudnia 2012, 02:33

Jej ser­ce jest bo­gat­sze o ten je­den je­dyny uśmiech, po­daro­wany w podzięce za miłość.*Je­go uśmiech... 

myśl
zebrała 116 fiszek • 15 listopada 2010, 17:12

Uda­jesz aniołka, ale ja i tak widzę Twój diabel­ski uśmieszek. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 18 maja 2010, 19:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:19Timanfaya sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 01:09krysta sko­men­to­wał tek­st Umrzesz nie wiedząc Co tra­cisz [...]

dzisiaj, 01:08krysta sko­men­to­wał tek­st Nic nie zos­tało Już nic [...]

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:57Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]