Wyszukiwarka: twój uśmiech

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: twój uśmiech — zgromadziliśmy 408 tekstów.

Znów przychodzisz do mnie nocą.
Wyłaniasz się z mgły moich za­myśleń, kiedy gwiaz­dy mru­gają nies­po­koj­nym snem.
Nie, nie chcę za­pom­nieć tych po­ran­nych spazmów roz­koszy, kiedy twój uśmiech otu­lał moją zas­mu­coną twarz. I naszych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 251 fiszek • 6 lutego 2013, 05:50

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech. 

myśl
zebrała 222 fiszki • 17 maja 2010, 11:57

i są ciem­ności,
w których je­dynym światłem jest Twój uśmiech,
są his­to­rie bez przebrania,
jest czułe milczenie
i mo­ja niepew­ność,
za­wie­szo­na na os­tatnim gu­ziku Two­jej koszuli... 

myśl
zebrała 111 fiszek • 6 marca 2012, 20:41

Nie przy­wiązuj się zbyt­nio ani do ludzi, ani do rzeczy,
bo z ich stratą i Twój uśmiech może zniknąć! 

myśl
zebrała 100 fiszek • 11 kwietnia 2011, 16:31

A może to właśnie Twój uśmiech spra­wia, że ko­goś ser­ce zaczy­na szyb­ciej bić? 

myśl
zebrała 93 fiszki • 30 listopada 2009, 17:27

Dziś każdy twój uśmiech, czy ra­dość, jest dla mnie ta­kim cu­dow­nym szczęściem, ja­kie mogło ofiaro­wać mi kiedyś życie, sta­wiając ciebie na mo­jej drodze. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 29 maja 2010, 11:19

Pat­rzyłam dzi­siaj na ty­siące uśmiechów ale dzień zaczy­na się do­piero wte­dy gdy uj­rzę Twój uśmiech... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 20 maja 2010, 22:10

Wpat­rzyć się w twój uśmiech i prze­gapić tęczę…bezcenne. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 20 stycznia 2013, 10:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Wszystkie
Filtruj wyniki