Wyszukiwarka: trudna miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: trud­na miłość — zgromadziliśmy 12397 tekstów.

Miłość dla Ciebie. Ja stawiam. 

myśl
zebrała 188 fiszek • 14 września 2010, 09:42

By­wamy za głupi na miłość. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 5 października 2012, 19:09

Miłość na­wet na pus­ty­ni życia znaj­du­je oazę... 

myśl
zebrała 141 fiszek • 23 sierpnia 2013, 00:16

bo miłość ma swo­je miej­sca
wyz­naczo­ne
czasem 

myśl
zebrała 140 fiszek • 29 grudnia 2012, 23:59

Umiejętność sznu­rowa­nia butów z per­spek­ty­wy Dziec­ka może się wy­dawać bar­dzo trud­na do opa­nowa­nia, a to do­piero początek cze­kających Go życiowych wyzwań… 

myśl dnia z 16 lipca 2014 roku
zebrała 138 fiszek • 31 sierpnia 2010, 23:56

Kochaj­my. Miłość tak wiele zmienia. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 3 lipca 2013, 07:19

Miłość nie wybiera
wy­biera nienawiść 

myśl
zebrała 130 fiszek • 31 października 2010, 15:32

Miłość jest niezłom­nym wy­razem jedności... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 22 maja 2014, 12:50

Miłość wszys­tko wybaczy
ale kat zro­bi swoje. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 7 listopada 2010, 21:04

Za­nim uwie­rzysz w miłość ... uwierz w partnera. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 3 kwietnia 2010, 11:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

dzisiaj, 23:25Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]

dzisiaj, 23:22krysta sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba od­puścić, jed­nak [...]

dzisiaj, 23:20jantar sko­men­to­wał tek­st Ile war­te jest poświęce­nie [...]

dzisiaj, 23:16jantar sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]

dzisiaj, 23:16jantar sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

dzisiaj, 23:14krysta sko­men­to­wał tek­st Głupota ma większe ''po­wodze­nie'' [...]

dzisiaj, 23:12Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]

dzisiaj, 23:12jantar sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]