Wyszukiwarka: teatr

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teatr — zgromadziliśmy 176 tekstów.

Przedstawienie...

Na des­kach pew­ne­go teatru
wys­ta­wiła li­pa dąb do wiatru. 

myśl
zebrała 161 fiszek • 12 października 2010, 18:33

życie to …jak des­ki teat­ru na których jes­teśmy ak­to­rami i … widownią 

myśl
zebrała 142 fiszki • 10 lipca 2010, 09:44

Życie jest jak teatr.
Grają w nim błazny. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 26 kwietnia 2010, 07:42

Życie to niezły teatr, gdzie ro­zum w tańcu wyob­raźni - różne po­zy przybiera. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 26 maja 2011, 12:20

Wyob­raźnia to je­dyny teatr, gdzie ser­ce tańczy po­lone­za z rozumem. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 20 maja 2011, 13:25

Cza­sem to ludzie wokół zmuszają nas do gry w teat­rze życia. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 19 lipca 2010, 17:19

...nie trze­ba iść do teat­ru, by obej­rzeć dobrą sztukę
tak również...
... nie trze­ba być ak­to­rem, by odeg­rać dob­re przedstawienie 

myśl
zebrała 67 fiszek • 24 sierpnia 2011, 09:16

Cza­sem to to­warzys­two wy­maga od Ciebie założenia mas­ki. Zu­pełnie tak, jak­byś grał w teatrze. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 4 września 2010, 16:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wszystkie
Filtruj wyniki